Kinh tế

Thu phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 27/02/2013 | 00:00  | Lượt xem: 465

Ngày 22/12/2012 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND về việc Sửa đổi,bổ sung một số nội dung quy định của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 UBND thành phố Hà Nội  về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ; theo đó mức thu trên địa bàn quận Long Biên. như sau:

1. Mức thu phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi để trông giữ phương tiện:

- Sử dụng tạm thi hè, lề đường để trông giữ xe ô tô trên địa bàn quận Long Biên mức thu là 30.000đ/1m2/tháng.

- Sử dụng tạm thi bến bãi (đất công) để trông giữ phương tiện giao thông: Áp dụng mức thu quy định tương ứng với các tuyến đường, phố trên nhân với hệ số: k=0,6.

2. Sửa đổi, bổ sung việc quản lý, sử dụng tiền phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi thu được quy định tại Điều 4, Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 và khoản 4, Điều 1, Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND thành ph Hà Nội:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các phường, thị trấn, các xã (theo phân cấp) nộp Ngân sách 90% tổng số phí thu được; 10% số phí thu được đ lại cho đơn vị thu phí.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn được thực hiện theo Quyết định: số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 và số 07/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

 

Chi tiết quyết định 46/2012/QĐ-UBND