Kinh tế

Bảng giá đất Thành phố Hà Nội, năm 2013
Ngày đăng 26/02/2013 | 00:00  | Lượt xem: 627

Ngày 28/12/2012; UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định số 51/2012/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013

Toàn văn quyết định xin mời xem Tại đây