Kinh tế

Triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) cho các hộ gia đình, cá nhân năm 2018 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 12/01/2018 | 14:39  | Lượt xem: 2245

Ngày 10/01/2018, UBND quận tổ chức họp triển khai kế hoạch cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất năm 2018.

Chủ trì cuộc họp:

Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND;
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh Tra, Chi cục thuế, Chi nhánh VPĐKĐĐ; Chủ tịch, cán bộ địa chính UBND phường Gia Thụy, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Long Biên, Cự Khối, Thạch Bàn.

Tại hội nghị đồng chí Trịnh Quốc Huy –Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường nêu tóm tắt chương trình công tác và kế hoạch cấp GCN triển khai thực hiện năm 2017 của phòng.

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND quận Long Biên về Giải quyết các tồn tại, vướng mắc và cấp GCN QSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) cho các hộ gia đình, cá nhân năm 2018 trên địa bàn quận Long Biên. Tại kế hoạch có triển khai thực hiện các nội dung:

1. Tiếp tục rà soát các trường hợp chưa kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong trong quý I/2018;

2. Tuyên truyền, đôn đốc các hộ chưa kê khai đăng ký thực hiện kê khai đối với UBND phường để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận đã đăng ký đất đai; xử lý các trường hợp không kê khai đăng ký xong trong quý II/2018;

3. Hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho 350 thửa đất còn lại xong trong quý III/2018;

4. Tuyên truyền, vận động và tổ chức các cuộc họp giải thích, giải quyết các kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc ghi nợ tiền sử dụng đất để nhận Giấy chứng nhận, thời gian trong quý I/2018;

5. Đôn đốc Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội đẩy nhanh tiến độ bán nhà theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP cho các trường hợp đã ký hợp đồng thuê nhà; đề nghị bàn giao các trường hợp nhà cấp 4 đã phá đi xây lại và các trường hợp chưa lập hồ sơ mua nhà theo quy định;