Kinh tế

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội làm việc với UBND quận Long Biên.
Ngày đăng 20/01/2018 | 19:36  | Lượt xem: 2246

Ngày18/01/2016 lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND quận Long Biên về kết quả thực hiện công tác Công thương năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trên địa bàn quận Long Biên.

Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Công thương Hà Nội có đồng chí Lê Hồng Thăng – Thành uỷ viên - Giám đốc Sở Công thương, các đồng chí Phó giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở. Lãnh đạo UBND quận Long Biên có đồng chí Vũ Thu Hà – Phó bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND Quận, đồng chí Đỗ Huy Chiến – Uỷ viên ban thường vụ Quận uỷ - Phó Chủ tịch UBND quận và các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính – kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất, Đội quản lý thị trường số 16, Công ty điện lực Long Biên.

Năm 2017, kinh tế trên địa bàn quận Long Biên tiếp tục tăng trưởng tốt, tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 17.625 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 22.497 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch. Toàn Quận có 7.116 doanh nghiệp, tăng 950 doanh nghiệp so với năm 2016 (thành lập mới 1.165 doanh nghiệp, số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 835 doanh nghiệp). Tổng số hộ kinh doanh cá thể 9.870 (tăng 2.150 hộ so với năm 2016; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 2.267 hộ cá thể, số hộ kinh doanh ngừng hoạt động là 117). Trong đó kết quả đạt được của một số lĩnh vực cụ thể như sau:

+ Công tác xây dựng, cải tạo, quản lý chợ dân sinh: Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 05 chợ (chợ Tổ 12 Thạch Bàn, Ô Cách, Tổ 10 Ngọc Thuỵ, Gia Lâm giai đoạn 1, Tổ 1 Bồ Đề). Tiếp tục duy trì hoạt động của 8 chợ theo tiêu chí “Chợ văn minh thương mại” và đồng thời đánh giá công nhận thêm 5 chợ đạt tiêu chí “Chợ văn minh thương mại”. Triển khai thực hiện thí điểm mô hình chợ an toàn, rõ nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm tại 2 chợ: Ngọc Lâm, Quán Tình.

+ Công tác duy trì, phát triển Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận”: năm 2017 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà giới thiệu sản phẩm Làng nghề; Tổ chức thành công Lễ hội Lệ Mật và Hội chợ làng nghề; Thực hiện chỉnh trang đô thị khu vực Làng nghề (cải tạo biển quảng cáo tấm lớn, biển chỉ dẫn, biển hiệu nhà hàng, biển logo làng nghề); được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương xây dựng khu công viên làng nghề 11,4ha và đã lập xong quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên Làng nghề.

+ Công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 389/Q): Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, ký cam kết để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người kinh doanh trong việc thực hiện phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Trong năm 2017 đã thực hiện kiểm tra, xử lý 272 trường hợp (đạt 109% kế hoạch) với số tiền xử phạt hành chính 1.640 triệu đồng, giá trị hàng hoá tiêu huỷ 896 triệu đồng, giá trị hàng hoá thu giữ và bán đấu giá 2.502,9 triệu đồng.

+ Công tác đảm bảo an toàn hành lang công trình lưới điện cao áp: trong năm đã thực hiện giảm được 18/55 trường hợp vi phạm so với năm 2016 (đạt 100% kế hoạch); trên địa bàn quận không để tồn đọng các trường hợp vi phạm mới; không có trường hợp thiệt hại về người do vi phạm hành lang lưới điện.

+ Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP): Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công thương trên địa bàn quận có 1.673 cơ sở, gồm: 70 cơ sở sản xuất (12 doanh nghiệp, 58 hộ kinh doanh) và 1.603 cơ sở kinh doanh (19 doanh nghiệp, 258 hộ có đăng ký kinh doanh, 1.326 hộ không có đăng ký kinh doanh). Trong đó: Tỷ lệ  cấp Giấy chúng nhận đủ điều kiện ATTP đạt 93% (54/58 cơ sở); Tỷ lệ cấp Giấy xác nhận cam kết bảo đảm ATTP đạt 100% (258/258 cơ sở thuộc quận quản lý và 1.326/1.326 cơ sở thuộc cấp phường quản lý); Đã cấp 2.156 Giấy xác nhận kiến thức ATTP. Năm 2017: cấp quận đã kiểm tra 152 cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử phạt hành chính 11 cơ sở, với tổng số tiền phạt 22 triệu đồng. Cấp phường: kiểm tra 1.248 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 cơ sở, tổng số tiền phạt 17,5 triệu đồng. Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu test nhanh đối với 165 cơ sở (trong đó đã chuyển 72 mẫu đi xét nghiệm).

+ Công tác thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây” của UBND Thành phố: Trên địa bàn quận có 64 cửa hàng kinh doanh trái cây (không tính bên trong các chợ). Các phòng ban của quận, UBND phường đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ tại các cửa hàng trái cây. UBND quận đã ban hành quyết định và cấp biển nhận diện (logo) cho 05 cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm theo Đề án, gồm: cửa hàng số 331 Ngọc Lâm; số 66, 109 Nguyễn Sơn; số 27 Việt Hưng; số 35 Trường Lâm.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2017, UBND quận Long Biên đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực Công thương năm 2018 như sau:

+ Thực hiện xây dựng, cải tạo 05 chợ (chợ: Gia Thuỵ, Cự Khối, Gia Lâm, Kim Quan và chợ hoa cây cảnh Việt Hưng).

+ Tiếp tục duy trì 13 chợ văn minh thương mại và phấn đấu công nhận thêm 03 đạt tiêu chí  “Chợ văn minh thương mại”. Duy trì 02 chợ an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ thực phẩm và triển khai xây dựng thêm 02 chợ.

+ Công tác Ban chỉ đạo 389 quận: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý 330 vụ và kiểm tra chống thất thu thuế tại 500 cơ sở.

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án Làng nghề Lệ Mật: hình thành khu công viên làng nghề (C.12/CXKO); xây dựng sản phẩm làng nghề; Tổ chức lễ hội, Hội chợ làng nghề....

+ Công tác đảm bảo ATTP: Xây dựng 10 cửa hàng kinh doanh theo chuỗi thực phẩm an toàn (duy trì 7 cửa hàng; phát triển thêm 03 cửa hàng); 15 cửa hàng kinh doanh trái cây đạt tiêu chí cửa hàng an toàn (duy trì 5 cửa hàng, công nhận thêm 10 cửa hàng). 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc cấp Quận, Phường quản lý được kiểm tra, đánh giá theo quy định. 100% cơ sở chế biến, kinh doanh các thực phẩm được lấy mẫu xét nghiệm nhanh tối thiểu 2 lượt/năm.

+ Công tác đảm bảo an toàn hành lang công trình lưới điện cao áp: đảm bảo chỉ tiêu giảm 30% trên tổng số 37 trường hợp vi phạm (giảm 12 hộ). Xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm phát sinh mới.

Qua buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Thăng – Thành uỷ viên - Giám đốc Sở Công thương đã đánh giá cao những kết quả đạt được của quận Long Biên trong lĩnh vực Công thương năm 2017 và đề nghị năm 2018 cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Công tác quy hoạch: tập trung rà soát, bổ sung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng thương mại trên địa bàn để trình UBND Thành phố phê duyệt.

2. Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo và quản lý chợ dân sinh: tập trung công tác phân hạng chợ, đảm bảo 100% chợ được phân hạng theo quy định; tăng cường quản lý công tác an toàn thực phẩm tại chợ; phát triển thêm loại hình dịch vụ tổng hợp trong các chợ nhằm phù hợp với sự phát triển của đô thị.

3. Quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật thành một điểm đến thu hút được du khách tham quan, du lịch.  

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đội quản lý thị trường số 16 (cơ quan thường trực) trong việc tham mưu Ban chỉ đạo 389 quận về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Đặc biệt tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm, bán hàng đa cấp và những mặt hàng kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, gas, rượu…, xử lý nghiêm, dứt điểm những trường hợp vi phạm.

5. Đối với việc thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây” của UBND Thành phố: đề nghị UBND quận Long Biên chỉ đạo UBND các phường thành lập tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các cơ sở kinh doanh trái cây không đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm theo Đề án; xử lý triệt để hiện tượng kinh doanh trái cây ở lòng đường, vỉa hè.

Đồng chí Vũ Thu Hà – Phó bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND Quận đã thống nhất và tiếp thu những ý kiến của đồng chí Giám đốc Sở Công thương đồng thời đánh giá cao kết quả buổi làm việc đã kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc cho Quận cũng như định hướng công tác Công thương trên địa bàn quận năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch UBND Quận cũng chỉ đạo các phòng, ban của quận, đặc biệt là phòng Kinh tế cần tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Sở Công thương để việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Công thương trên địa bàn quận đạt được kết quả cao.