Kinh tế

Những nét nổi bật của kinh tế Quận trong 10 năm 2003 - 2013
Ngày đăng 29/10/2013 | 00:00  | Lượt xem: 1018

....

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, Quận đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị sinh thái, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.
Xuất phát điểm từ một vùng nông thôn ngoại thành, các chỉ tiêu kinh tế ở mức thấp, khó khăn mọi bề, Long Biên đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng TM - DV phát triển CN sạch, nông nghiệp đô thị sinh thái; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu KH.
Năm 2003, cơ cấu kinh tế của Quận là: Công nghiệp (70%) - Dịch vụ (26.7%) - Nông nghiệp (3.3%). Đến 2013, cơ cấu kinh tế Quận chuyển dịch nhanh theo hướng Dịch vụ&Thương mại (55,34%) - Công nghiệp (43,65%) - Nông nghiệp (1,01%).
Từng ngành kinh tế có sự chuyển biến về chất. Thương mại, dịch vụ, du lịch đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 24,2%/ năm. Chất lượng dịch vụ ngày càng cao với sự xuất hiện của các siêu thị hiện đại, các trung tâm dịch vụ tiên tiến và hệ thống chợ văn minh TM. Sau 10 năm, số doanh nghiệp tăng từ 647 lên 3.274; số hộ kinh doanh cá thể tăng từ 6.950 lên 10.713 hộ. Quận đã xây dựng mới và cải tạo 18 chợ, 01 trung tâm thương mại với mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Tập đoàn kinh tế Vincom và Savico đã xây dựng 2 trung tâm thương mại có quy mô lớn, với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
Nông nghiệp phát triển theo hướng đô thị sinh thái với những mô hình hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha canh tác tăng bình quân 10%/năm. Kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp được nâng cấp toàn diện. Đến nay, đã hình thành, duy trì và phát triển một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả (vùng quả an toàn Cự Khối; Ổi - Táo Đài Loan Phúc Lợi; Chuối tiêu hồng Giang Biên, Ngọc Thuỵ; Hoa Đào Long Biên). Giá trị 1ha trồng cây ăn quả đạt 160-180 triệu đồng; 1ha rau an toàn đạt 150 - 200 triệu đồng.
Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, giá trị SX công nghiệp hàng năm tăng 18,2%. Những tiền đề ban đầu cho sự phát triển công nghiệp bền vững, sạch, hàm lượng chất xám cao được hình thành. Giữa các ngành ngày càng gắn kết, đan cài, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Thu ngân sách luôn đạt và vượt kế hoạch giao, năm 2013 ước đạt 5.974.363 tỷ đồng tăng 22 lần so với năm 2004 (267.204 tỷ đồng). Thu ngân sách 10 năm của Quận tăng 3.235 tỷ đồng so với tkế hoạch Thành phố giao. Chủ động được nguồn thu ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên và tăng dần chi đầu tư phát triển.

 

                                                                                                          Ban biên tập