Kinh tế

UBND phường Giang Biên chuyển đổi cơ cấu cây trồng mô hình giống ổi Đài Loan
Ngày đăng 14/11/2013 | 00:00  | Lượt xem: 747

Từ ngày 10 đến ngày 12/11/2013, UBND phường Giang Biên đã chỉ đạo, hướng dẫn hộ nông dân xuống giống 2,1ha ổi Đài Loan tại khu I và khu Rích thuộc vùng đất bãi.


Toàn phường Giang Biên có tổng diện tích đất nông nghiệp giao cho các hộ dân theo Nghị định 64/CP là 127,1 ha. Trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngoài bãi nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp ổn định giai đoạn  2011-2015 là 58,23 ha. Tính đến hết năm 2012, toàn vùng này đã chuyển đổi được 44,1 ha cây trồng, tập trung chủ yếu là các loại cây chuối tiêu hồng (26,0ha), rau an toàn (8,7ha) và cây ăn quả khác (8,4 ha). Đây cũng là tập quán canh tác của nông dân phường Giang Biên nhiều năm nay, chủ yếu trồng cây chuối, cho năng suất không cao, khoảng 200 triệu đồng/ha canh tác.

Thực hiện chủ trương của UBND quận về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó tập trung chuyển đổi các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Năm 2013, UBND phường phối hợp với phòng Kinh tế thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích 3,1 ha, trong đó mạnh dạn trồng 2,1 ha ổi Đài Loan, đây là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và đã có thương hiệu trên vùng đất bãi phường Phúc Lợi và 1,0 ha trồng cây nhãn muộn Hưng Yên. Thông qua triển khai xây dựng các mô hình này, nhằm tuyên truyền, vận động nông dân từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển dần từ cây truyền thống sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, dần hình thành vùng quả tại khu vực đất bãi phường Giang Biên.

Bên cạnh đó, phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường tiến hành rà soát, báo cáo UBND quận để triển khai một số mô hình kinh tế trang trại: trang trại giáo dục, trang trại sản xuất nông nghiệp với các loại cây dược liệu vào năm 2014 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đem lại hiệu quả kinh tế cao./.