Kinh tế

Xây dựng kế hoạch năm 2014 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và XD, cải tạo nâng cấp hệ thống chợ dân sinh
Ngày đăng 11/11/2013 | 00:00  | Lượt xem: 697

Chiều ngày 06/11/2014, UBND quận tổ chức hội nghị làm việc với các ngành về công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình số 02-Ctr/QU của Quận uỷ


Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Huy Chiến – Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND quận; các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính – kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên – môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất quận và Chủ tịch UBND các phường Phúc Lợi, Giang Biên, Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Thuỵ, Cự Khối, Thượng Thanh, Thạch Bàn; đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Thị Thân – Trưởng phòng Kinh tế Quận báo cáo định hướng phát triển nông nghiệp – thương mại năm 2014 trên địa bàn quận và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia hội nghị đóng góp, kiến nghị, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo các ngành tập trung xây dựng kế hoạch năm 2014 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống chợ dân với các nội dung chủ yếu sau:

1. Về phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị sinh thái:
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp 2011 – 2015 và Phương án số 03/PA-UBND. Trong thời gian qua, UBND các phường đã tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện sản xuất nông nghiệp theo vùng quy hoạch. Qua đó, công tác chuyển đổi cây trồng có nhiều chuyển biến tích cực, việc chuyển đổi diện đất nông nghiệp đang trồng ngô, rau màu, vườn tạp sang trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh chất lượng cao đã đạt kết quả khả quan: đã chuyển đổi được 233 ha (năm 2011: 60 ha; 2012: 110 ha; 2013: 63 ha) nâng tổng diện tích trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh toàn quận lên gần 480 ha. Việc định hướng cho bà con nông dân thực hiện trồng một số loại cây chất lượng cao như: chuối, ổi, đu đủ, cam canh, táo Đài Loan, hoa đào, quất cảnh.... đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giá trị bình quân 1 ha canh tác cây ăn quả đạt từ 180 - 200 triệu đồng. Bước đầu đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh: vùng quả an toàn Cự Khối, vùng ổi táo Đài Loan Phúc Lợi, vùng chuối tiêu hồng Giang Biên, Ngọc Thuỵ, vùng hoa đào Long Biên. Kế thừa kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2014, tiếp tục tập trung thực hiện chuyển đổi cây trồng trên địa bàn quận. Tiếp tục hỗ trợ người nông dân chuyển đổi cây trồng theo Phương án 03 và vận động nhân dân trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh chất lượng cao theo hướng tập trung, chuyên canh. Năm 2014, UBND các phường tổ chức chuyển đổi 39 ha cây ăn quả, hoa cây cảnh: phường Phúc Lợi: 10ha; Giang Biên: 03ha; Long Biên: 08ha; Ngọc Thụy: 14ha; Thương Thanh: 02ha và Thạch Bàn: 02 ha.; Triển khai mô hình kinh tế trang trại theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ổn định để khuyến khích các hộ sản xuất nông nghiệp thực hiện dồn điền, đổi thửa và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ để nâng cao thu nhập, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động; Tiếp tục thực hiện duy trì vùng quả an toàn Cự Khối và xây dựng nhãn hiệu tập thể cho vùng quả an toàn Phúc Lợi; Thực hiện xây dựng đường giao thông, đường điện đối với các diện tích vùng bãi đã chuyển đổi có hiệu quả để phát triển vùng quả an toàn gắn với phát triển dịch vụ du lịch tại vùng bãi các phường Cự Khối, Phúc Lợi, Ngọc Thụy...

2. Về xây dựng chợ dân sinh:
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận trong công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ, đến nay hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn quận đã tương đối hoàn thiện với 27 chợ (tổng diện tích 7,3ha), đảm bảo mỗi phường có ít nhất 1 chợ. Tuy nhiên, do một số chợ trước đây được xây dựng, cải tạo với quy mô nhỏ lên đã xuống cấp và chưa đáp ứng được nhu cầu mua bán ngày càng tăng của nhân dân. Bên cạnh đó, hệ thống chợ dân sinh tại một số phường còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu như phường Thạch Bàn, Cự Khối, Gia Thụy... Do đó, năm 2014, UBND các phường tiếp tục thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp :  Thực hiện lập dự án cải tạo, nâng cấp 05 chợ, gồm: Chợ tổ 33 Ngọc Thụy; Chợ Thanh Am - Thượng Thanh; Chợ Đức Hòa - Thượng Thanh; Chợ Tình Quang - Giang Biên; Chợ Ô Cách - Đức Giang; Phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất quận làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng mới các chợ tại phường Thạch Bàn, Bồ Đề, Gia Thụy.