Kinh tế

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/01/2014 | 00:00  | Lượt xem: 1433

.

Ngày 22/12/2013 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ Quyết định sửa đổi bổ sung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội , cụ thể như sau:

1. Mức thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe điện), xe máy:    
 - Các mức thu quy định dưới đây là mức thu đã bao gồm gửi mũ bảo hiểm (nếu có) và đã có thuế giá trị gia tăng.
- Một lượt xe: là một lần xe vào, ra tại điểm trông giữ xe.

- Thời gian ban ngày: từ 6h đến 18h; thời gian ban đêm: từ 18h đến 6 giờ ngày hôm sau.                                                   

1.1 Mức thu phí trên địa bàn các quận

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức Thu

1.Phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện)

 

 

- Ban ngày

đồng/xe/lượt

2.000

- Ban đêm

đồng/xe/lượt

3.000

- Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

4.000

- Theo Tháng

đồng/xe/tháng

40.000

2. Phí trông giữ xe máy

 

 

- Ban ngày

đồng/xe/lượt

3.000

- Ban đêm

đồng/xe/lượt

5.000

- Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

7.000

- Theo tháng

đồng/xe/tháng

70.000


1.1.2 Tại các Chợ, trường học, bệnh viện (không phân biệt theo địa bàn).

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức Thu

1.Phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện)

 

 

- Ban ngày

đồng/xe/lượt

1.000

- Ban đêm

đồng/xe/lượt

2.000

- Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

3.000

- Theo Tháng

đồng/xe/tháng

30.000

2. Phí trông giữ xe máy

 

 

- Ban ngày

đồng/xe/lượt

2.000

- Ban đêm

đồng/xe/lượt

3.000

- Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

4.000

- Theo tháng

đồng/xe/tháng

50.000

1.2. Mức thu phí bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại.
1.2.1. Trong các nhà chung cư, trung tâm thương mại được đầu tư trông giữ xe hiện đại (trang bị hệ thống giám sát: camera theo dõi, kiểm tra phương tiện, người gửi; ra vào quẹt thẻ theo dõi giờ vào, giờ ra và tính tiền, in hóa đơn tự động).

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức Thu

1.Phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện)

 

 

- Ban ngày

đồng/xe/lượt

2.000

- Ban đêm

đồng/xe/lượt

3.000

- Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

4.000

- Theo Tháng

đồng/xe/tháng

40.000

2. Phí trông giữ xe máy

 

 

- Ban ngày

đồng/xe/lượt

5.000

- Ban đêm

đồng/xe/lượt

6.000

- Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

10.000

- Theo tháng

đồng/xe/tháng

100.000

1.2.2. Trong các nhà chung cư, trung tâm thương mại khác

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức Thu

1.Phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện)

 

 

- Ban ngày

đồng/xe/lượt

1.000

- Ban đêm

đồng/xe/lượt

2.000

- Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

3.000

- Theo Tháng

đồng/xe/tháng

30.000

2. Phí trông giữ xe máy

 

 

- Ban ngày

đồng/xe/lượt

2.000

- Ban đêm

đồng/xe/lượt

3.000

- Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

5.000

- Theo tháng

đồng/xe/tháng

60.000

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Các quy định khác tại Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội vẫn có hiệu lực thi hành.
Chi tiết Quyết định 60 xem tại đây