Kinh tế

Quy định về thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/01/2014 | 00:00  | Lượt xem: 718

.

Ngày 22/12/2013 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND quy định về việc thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể: 

1. Đối tượng nộp phí:
- Các hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt phải thực hiện nộp tiền phí vệ sinh hàng tháng.
- Các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải công nghiệp thông thường thực hiện theo quy định mức thu vệ sinh của UBND Thành phố.
Riêng chất thải nguy hại (rác thải y tế, công nghiệp nguy hại) phải thực hiện theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Mức thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt (đã bao gồm thuế GTGT)
- Cá nhân cư trú ở các phường: 6.000đ/người/tháng.
- Cá nhân cư trú ở các xã, thị trấn: 3.000đ/người/tháng.

3. Đơn vị thu phí:
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ vệ sinh được tổ chức thu phí vệ sinh.
- Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí về tên phí, mức thu phí, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu tiền phí phải cấp chứng từ thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định
Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chi tiết QĐ số 61/2013/QĐ-UBND