Kinh tế

Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
Ngày đăng 18/02/2014 | 00:00  | Lượt xem: 761

.

Chiều ngày 17/2/2014, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm quận họp triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Quận; đồng chí Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Kinh tế Quận báo cáo công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn quận và ý kiến phát biểu của các phòng, ban, các phường. Đồng chí Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo kết luận hội nghị:

1. Quan điểm chỉ đạo của Quận về công tác phòng chống dịch:
- Yêu cầu các phòng, ban liên quan, UBND các phường thường xuyên theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát không để phát sinh dịch bệnh; Chủ động xử lý kịp thời nếu có phát sinh dịch bệnh trên địa bàn quận.

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện:
- Yêu cầu UBND các phường kiện toàn ngay Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch trên địa bàn phường quản lý. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/02/2014 của UBND quận; Giao phòng Văn hoá thông tin, phòng Y tế, Trung tâm Y tế, phòng Kinh tế, Trạm Thú y quận, UBND các phường tăng cường thông tin tuyên truyền cho người chăn nuôi gia cầm hiểu đúng, hiểu rõ diễn biến tình hình dịch bệnh; Tổ kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm trên địa bàn, đặc biệt tại các chợ, bến xe, đường giao thông. Cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo việc kinh doanh, vận chuyển gia cầm theo quy định; UBND các phường tổ chức thống kế số lượng gia cầm trên địa bàn phường; lập biên bản đến từng hộ chăn nuôi, yêu cầu các hộ cam kết không nhập mới gia cầm. Xong trước ngày 25/02/2014.
- Công tác phun tiêu độc, vệ sinh môi trường: Giao phòng Kinh tế, Trạm thú y quận tham mưu, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện; UBND các phường tiếp tục đề xuất các vị trí cần phải phun bổ sung, đảm bảo 100% các điểm phải được phun tiêu độc theo quy định; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND phường chỉ đạo Trạm y tế phường tăng cường kiểm soát các trường hợp mắc cúm gia cầm trên người. Nếu có dịch bệnh áp dụng ngay các biện pháp phòng dịch.

3. Chế độ thông tin, báo cáo:
- Bình thường các đơn vị liên quan, các phường báo cáo 3 ngày/lần về UBND quận (qua phòng Kinh tế: kt@longbien.gov.vn); Thành lập đường dây nóng về công tác phòng chống dịch: cấp UBND quận (phòng Kinh tế - ĐT: 04.38724.034) và tại VP UBND các phường; Giao phòng Văn hoá thông tin, Ban tuyên giáo đăng tải thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của quận.