Kinh tế

Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình 02 tại Ngọc Thuỵ
Ngày đăng 13/03/2014 | 00:00  | Lượt xem: 559

Ngày 13/3/2014, Đoàn kiểm tra của Quận đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình số 02-Ctr/QU năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2014 tại phường Ngọc Thụy.


Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí theo Quyết định số 801-QĐ/QU ngày 18/02/2014 của Quận ủy về "Thành lập đoàn kiểm tra Chương trình số 02-Ctr/QU". Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, Chủ nhiệm Chương trình số 02-Ctr/QU làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Văn Mai - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Thẩm Bá Phước - Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của UBND phường Ngọc Thụy.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, Chủ nhiệm Chương trình số 02-Ctr/QU đã yêu cầu Đảng ủy, UBND phường báo cáo rõ một số nội dung trọng tâm trong công tác phát triển kinh tế trên địa bàn phường Ngọc Thụy: Công tác thu ngân sách, đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm phối hợp trong thu ngân sách của các ngành từ Quận đến phường và làm rõ các tồn tại vướng mắc; Công tác triển khai xây dựng hoàn thiện hệ thống chợ dân sinh và công tác giải tỏa chợ cóc, tụ điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè; Đánh giá công tác chuyển đổi cây trồng vùng bãi và công tác quản lý các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Công tác quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường trong sản xuất kinh doanh và quản lý tài nguyên, bến bãi.

Sau khi nghe các đồng chí Vũ Văn Mai - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Thẩm Bá Phước - Chủ tịch UBND phường báo cáo và các ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Trưởng đoàn đã kết luận:

1. Đánh giá việc chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của Đảng ủy, UBND phường Ngọc Thụy đã bám sát vào đề cương hướng dẫn tại Kế hoạch số 175-KH/QU ngày 18/02/2014 của Quận ủy và đã làm rõ được các nội dung theo gợi ý của Đoàn kiểm tra. Tuy nhiên để làm rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn kiểm tra yêu cầu Ủy ban kiểm tra Quận ủy (cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra), phòng Kinh tế (cơ quan thường trực của Chương trình 02-Ctr/QU) xây dựng lại đề cương chi tiết và hướng dẫn Đảng ủy, UBND phường xây dựng báo cáo làm rõ.

2. Giao thành viên Đoàn kiểm tra: phòng Kinh tế, Tài chính - kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - môi trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục làm việc với Đảng ủy, UBND phường Ngọc Thụy để làm rõ các nội dung liên quan, xác định rõ trách nhiệm đối với các công việc còn tồn tại trong triển khai thực hiện Chương trình 02-Ctr/QU và thiết lập biên bản, hồ sơ theo quy định để tổng hợp xây dựng dự thảo Kết luận của Đoàn kiểm tra.