Kinh tế

Giao ban công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày đăng 02/04/2014 | 00:00  | Lượt xem: 679

Sáng 28/3/2014, UBND quận tổ chức giao ban công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác quản lý môi trường trên địa bàn quận tháng 3/2014

 

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Chi cục thuế; Phòng Quản lý- đô thị; Phòng Văn hóa thông tin; Phòng Tài chính - kế hoạch Quận; Trưởng bộ phận "Một cửa"; Chủ tịch UBND 14 phường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị  tham dự cuộc họp như: Tổng HUD, Công ty HUD 3, Công ty Vincom... Đồng chí Đỗ Huy Chiến - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị đồng chí Trịnh Quốc Huy - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận báo cáo tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích, đơn vị hành chính, sự nghiệp; công tác quản lý Nhà nước về Môi trường đến hết quý I/2014 và kế hoạch thực hiện tháng 4/2014: Về công tác cấp GCN: Phòng Tài nguyên và môi trường đã tiếp nhận 861 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ do UBND các phường trình là 691 hồ sơ; các đơn vị kinh doanh bất động sản là 64 hồ sơ; các đơn vị khác là 106 hồ sơ. Đã tham mưu cho UBND quận cấp được 690 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy đăng ký sử dụng đất; Công tác lập hồ sơ cấp đất di tích: tính đến ngày 25/3/2014, phòng Tài nguyên và Môi trường đã nộp Sở Tài nguyên và Môi trường 03 hồ sơ di tích đã xếp hạng gồm: Chùa Thạch Cầu, Đình Thượng Đồng, Chùa Thượng Đồng; Công tác quản lý về môi trường: Có 9/9 phường thực hiện kiểm tra 21/21 cơ sở theo chỉ đạo của UBND Quận, hiện nay phường Giang Biên đã xử lý đình chỉ hoạt động 2 cơ sở; 6 phường yêu cầu khắc phục 14 cơ sở; 4 cơ sở tự dừng hoạt động, 1 cơ sở chưa được kiểm tra (phường Long Biên).

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị và đóng góp các các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa các nội dung trên.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Chiến-UVTV, Phó chủ tịch UBND 
Quận chỉ đạo các đơn vị trong tháng 4/2014 cần tập trung vào những vấn đề sau:

1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND các phường, các đơn vị kinh doanh nhà ở tập trung hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo chỉ tiêu Quận đã phê duyệt và tham mưu cho UBND Quận thành lập tổ công tác xem xét hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các đơn vị hành chính sự nghiệp, chủ động làm việc, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thời gian thực hiện trong tháng 4/2014.

2. Về cơ chế vận hành nhà chung cư: Giao phòng quản lý đô thị phối hợp cùng các đơn vị, các chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ, cử cán bộ nắm bắt tình hình cung cấp các tài liệu cho tổ công tác Quận khi có lịch làm việc, thời gian thực hiện trong tháng 5/2014.

3. Giao UBND các phường chủ động giao việc cho cán bộ địa chính theo đầu hồ sơ và hàng tháng gửi báo cáo UBND Quận qua phòng Tài nguyên và Môi trường.