Kinh tế

Những nội dung sửa đổi Luật Tiếp công dân
Ngày đăng 07/04/2014 | 00:00  | Lượt xem: 494

.

Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014

Tại kỳ họp lần thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua toàn văn Luật Tiếp công dân. Với 9 chương, gồm 36 điều, luật này đã quy định đầy đủ những nguyên tắc tiếp công dân, như: Công khai, dân chủ, kịp thời, giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Luật cũng nghiêm cấm những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở người khiếu nại, tố cáo, phản ánh hoặc thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân. Đồng thời, cũng nghiêm cấm việc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự, xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, kích động, lôi kéo người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.

Xem toàn văn Luật tiếp công dân tại đây