Kinh tế

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày đăng 23/05/2014 | 00:00  | Lượt xem: 746

.

Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định gồm 3 chương, 36 điều và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014,
Trong nội dung của Nghị định quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

1. Bồi thường, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng;

2. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

3. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất do cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng;

4. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở;

 Ngoài ra trong Nghị định cũng quy định về việc bồi thường các loại đất khác…..

Nghị định này thay thế Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất./.

Toàn bộ nội dung Nghị định được xem tại đây