Kinh tế

Giao ban công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 5/2014
Ngày đăng 29/05/2014 | 00:00  | Lượt xem: 663

Sáng ngày 28/5/2014, UBND Quận tổ chức giao ban công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác quản lý Nhà nước về môi trường, khai thác khoáng sản và quản lý bến bãi trên địa bàn quận tháng 5/2014


Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; Đồng chí Đỗ Huy Chiến - ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; Dự hội nghị có đồng chí lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Quản lý đô thị, Văn hóa thông tin, Tài chính kế hoạch, Ban quản lý dự án; Trưởng bộ phận "Một cửa"; Chủ tịch UBND 14 phường; Chi cục thuế Quận.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Quốc Huy - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2014 cụ thể: Về công tác cấp giấy chứng nhận hộ gia đình, cá nhân: Đến nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 1.834 hồ sơ, trong đó do UBND các Phường trình là 1509 hồ sơ (vượt kế hoạch tháng 5 là 46 hồ sơ); các đơn vị kinh doanh bất động sản chuyển 116 hồ sơ; các đơn vị khác 209 hồ sơ. Đã tham mưu cho UBND Quận cấp 1.391 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy đăng ký sử dụng đất; Công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đất di tích: Đến ngày 25/5/2014 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nộp Sở Tài nguyên và Môi trường 30 hồ sơ, hoàn thành chỉ tiêu lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các di tích đã xếp hạng; Công tác quản lý về môi trường, khoáng sản: Thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với 56 cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Quận, 92 cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Phường. Xác định được 4 nhóm khoáng sản chủ yếu cần giải quyết (nhóm 1: khai thác cát bãi nổi, lòng sông trái phép; nhóm 2: thuê đất của Phường để tập kết vật liệu xây dựng; nhóm 3: thuê đất nông nghiệp các hộ dân để làm bãi chứa cát, đá; nhóm 4: sử dụng đất sai mục đích được giao).

Tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Trưởng phòng Quản lý đô thị đã báo cáo công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn toàn Quận. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị và đóng góp các các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa các nội dung trên.

Sau khi họp bàn những giải pháp trong việc thực hiện, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo một số nội dung công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Về công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân: UBND các Phường và Phòng Tài nguyên môi trường tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết cụ thể theo từng nhóm để báo cáo Thường trực Quận uỷ, UBND Quận xem xét quyết định. Rà soát quy chế dân chủ trong cấp giấy chứng nhận để điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo nội dung đầy đủ, chính xác, ngắn gọn, dễ thực hiện và đặc biệt cần có sự tham gia vào cuộc của các đoàn thể Phường.

2. Về công tác cấp Giấy chứng nhận đất di tích: Giao Phòng Quản lý đô thị tổng hợp các di tích cần đo, xây dựng dự toán báo cáo Thường trực và UBND Quận cấp kinh phí tiếp tục thực hiện đảm bảo hoàn thành trong năm 2014.

3. Về quản lý nhà chung cư: Giao trách nhiệm cho các đồng chí Chủ tịch UBND các Phường chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát các nhà chung cư trên địa bàn Phường theo quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND Thành phố Hà nội về quy chế quản lý nhà chung cư. Giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND Quận ban hành kế hoạch thực hiện quản lý cá nhà chung cư trên địa bàn Quận.

4. Về cấp Giấy chứng nhận các dự án phát triển nhà: Phòng Tài nguyên môi trường thiết lập 1 bộ hồ sơ mẫu chuyển UBND các Phường (nơi có nhà) hướng dẫn các hộ kê khai. Tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND Quận làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên môi trường bàn giải pháp thực hiện.

5. Về quản lý môi trường, khoáng sản: Tiếp tục thực hiện kiểm soát ô nhiễm và cùng UBND các Phường rà soát cán bộ chuyên môn, xác định nhu cầu để báo cáo UBND Quận xem xét quyết định.