Kinh tế

Kế hoạch thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 08/09/2014 | 00:00  | Lượt xem: 711

.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 151/KH-UBND về việc thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chỉ tiêu của kế hoạch là đấu giá loại khoáng sản cát san lấp thuộc bãi nổi lòng sông với số lượng đấu giá 01 mỏ với diện tích 50ha thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Trong nội dung kế hoạch quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Long Biên:
1. Đăng ký điểm mỏ đấu giá thí điểm vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận;
2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
3. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của Thành phố tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thời gian để tổ chức phiên đấu giá: Quý IV/2014.

Xem toàn văn nội dung kế hoạch tại đây./.