Kinh tế

Mức thu phí chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 11/09/2014 | 00:00  | Lượt xem: 769

UBND Thành phố Hà nội có quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014  về mức thu phí phí chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


TT

Nội dung thu

Mức thu

I

Phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng)

Tối đa
(đồng/m2/ tháng)

1

Chợ loại 1

200.000

2

Chợ loại 2

150.000

3

Chợ loại 3

100.000

4

Chợ nông thôn, chợ ngoài trung tâm thuộc các huyện

15.000

II

Phí sử dụng diện tích đối với xe ô tô vào chợ để kinh doanh (theo ngày)

    Đồng/lượt/xe

1

Xe có trọng tải dưới 0,5 tấn

5.000

2

Xe có trọng tải từ 0,5 tấn đến 1 tấn

10.000

3

Xe có trọng tải từ trên 1 tấn đến 2 tấn

20.000

4

Xe có trọng tải từ trên 2 tấn đến 5 tấn

40.000

5

Xe có trọng tải từ trên 5 tấn đến 7 tấn

60.000

6

Xe có trọng tải từ trên 7 tấn đến 10 tấn

80.000

7

Xe có trọng tải từ trên 10 tấn

100.000

III

Phí sử dụng diện tích kinh doanh tại chợ theo ngày

Tối đa 5.000 đồng/lượt

Riêng đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, có thể áp dụng mức thu cao hơn, nhưng tối đa không quá hai lần mức quy định trên.

 
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 09/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Chi tiết quyết định xem tại đây