Kinh tế

Tổng kết công tác thu thuế năm 2014
Ngày đăng 22/01/2015 | 00:00  | Lượt xem: 1119

Chiều ngày 21/01/2015, tại trụ sở Chi cục thuế Quận, UBND Quận tổng kết công tác thu thuế năm 2014 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015


Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Bình - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Đỗ Huy Chiến - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận cùng các đồng chí lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục Thống kê cùng Chủ tịch UBND 14 phường trên địa bàn.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Kim Cảnh - Phó Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, đồng chí Võ Xuân Hùng - Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận đã báo cáo tổng kết tổng kết công tác thuế năm 2014 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Chi cục thuế Quận triển khai nhiệm vụ trong điều kiện nền kinh tế trên địa bàn quận còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, toàn quận vẫn duy trì tốc độ phát triển ổn định. Ngành sản xuất, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại đạt tốc độ tăng trưởng khá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều hoàn thành. Tổng thu ngân sách thực hiện đạt 2.707,8 tỷ đồng; 8/10 chỉ tiêu hoàn thành vượt dự toán, cụ thể: Thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập các nhân, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ, phí lệ phí, thu khác ngân sách tính cân đối và thu cố định tại xã.

Đối với kết quả thu thuế khối Phường, năm vừa qua, dự toán thuế khối Phường giao 68.000 triệu đồng, thực hiện 79.236 triệu đồng đạt 117% dự toán và bằng 110% so với cùng kỳ năm trước, 14/14 Phường hoàn thành vượt dự toán. Công tác thu thuế xây dựng nhà tư nhân có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thực hiện quy chế dân chủ và quy chế phối hợp giữa Chi cục thuế và UBND các Phường, các phòng ban, ngành của quận trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn Quận, năm 2014, thu từ xây dựng nhà tư nhân được 1.672 hộ với số thuế là 13.764 triệu đồng, bằng 133% về số hộ và 174% về số thuế so với thực hiện năm 2013.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý thuế năm 2014 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế dẫn đến hiệu quả công việc chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới; Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế đối với các doanh nghiệp trọng điểm chưa được các đội thuế quan tâm đúng mức nên việc phân tích, dự báo nguồn thu có tháng còn chưa chính xác; Ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người nộp thuế chưa cao, chưa thực hiện đúng các quy định về kê khai, nộp thuế, chưa tham gia các lớp tập huấn chính sách thuế do Chi cục thuế tổ chức…

Tiếp theo chương trình, hội nghị tiếp tục diễn ra với một số ý kiến tham luận nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, sáng kiến, các giải pháp đề xuất trong thời gian tới, cụ thể: Công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ và quy chế phối hợp với các tổ dân phố trên địa bàn phường (Phường Thạch Bàn), các giải pháp triển khai các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh quy định tại Luật số 71/2014/QH13 tại các phường…

Sau phần tham luận, đồng chí Hoàng Kim Cảnh - Phó Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hà Nội hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đồng chí tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, một số nét mới trong công tác ngành thuế năm 2015. Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND Quận cho rằng: "Năm 2015 là năm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2015, toàn thể cán bộ, công chức Chi cục thuế Quận cần quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ kuật, đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", trong đó, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát, tạo đà phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2014, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Kịp thời điều chỉnh, sửa đổi quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa Chi cục thuế và UBND các phường, các phòng ban, ngành của quận trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn quận phù hợp với quy định tại các Luật thuế và quy trình quản lý thuế sửa đổi, bổ sung.

3. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Luật số 71 đặc biệt các nội dung mới về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh tới các tổ dân phố, hộ kinh doanh.

4. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, dự báo thu ngân sách từ các đội thuế; Đánh giá tình hình thu ngân sách, những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng quý, tháng đối với từng ngành, từng khu vực, lĩnh vực, khoản thu.

5. Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế chính sách của nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước./.