Kinh tế

Chủ tịch UBND quận kiểm tra thực tế sản xuất nông nghiệp tại vùng bãi giữa sông Hồng – Ngọc Thụy
Ngày đăng 16/07/2015 | 00:00  | Lượt xem: 721

.

 Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của UBND quận, ngày 15/7/2015 đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Chủ tịch UBND quận cùng lãnh đạo các phòng Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Ban quản lý dự án, Văn phòng HĐND-UBND; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND-UBND phường Ngọc Thuỵ tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuyển đổi cây trồng tại khu vực vùng bãi giữa sông Hồng – phường Ngọc Thuỵ.

Qua kiểm tra thực tế, theo báo cáo đề xuất của UBND phường, các phòng chuyên môn, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận: Công tác chuyển đổi cây trồng, thực hiện chính sách hỗ trợ, đầu tư hạ tầng của quận bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, diện tích đất hoang hoá đã được đưa vào khai thác sử dụng, một số cây trồng đã cho thu hoạch có hiệu quả, phù hợp với sản xuất khu vực ngoài bãi như cây chuối, cây ổi Đài Loan; việc chuyển đổi cây trồng đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, qua kiểm tra đánh giá thực tế cho thấy còn một số tồn tại trong công tác chuyển đổi cây trồng như: Một số hộ chưa thật sự quan tâm chăm sóc diện tích cây trồng đã chuyển đổi; công tác quản lý, tổ chức các dịch vụ phục vụ sản xuất cho người dân chưa được quan tâm đúng mức; tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do chưa tạo được thương hiệu, đường giao thông không thuận lợi...

Để đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực ngoài bãi, đồng thời có giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, UBND quận yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND phường Ngọc Thuỵ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giao phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường Ngọc Thuỵ có báo cáo tổng hợp đánh giá hiện trạng sản xuất khu vực vùng bãi và việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của quận; đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng bãi theo hướng sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch. Báo cáo UBND quận, TT Quận uỷ trong tháng 7/2015.

2. Giao UBND phường Ngọc Thuỵ tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện việc vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc cây trồng đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật đưa các vùng đã chuyển đổi vào sản xuất có hiệu quả. Đẩy nhanh việc hoàn thiện mô hình tổ hợp tác giúp người dân tổ chức các dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao nhất.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phương án chuyển đổi 5,0 ha ổi Đài Loan năm 2015 đã dược UBND quận phê duyệt.