Kinh tế

Long Biên thực hiện công khai kết quả kiểm nghiệm đợt 1 năm 2018
Ngày đăng 14/03/2018 | 08:36  | Lượt xem: 848

Từ ngày 01/2/2018 đến ngày 03/2/2018, Phòng Kinh tế đã chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành quận phối hợp với Trung tâm phân tích chất lượng nông sản Hà Nội, UBND các phường tổ chức lấy 23 mẫu giò, chả, rau, quả, bún, bánh phở đưa đi phân tích Labo

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH- UBND ngày 03/01/2018 của UBND quận Long Biên về thực hiện đợt cao điểm kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm qua chế biến có bao gói dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất.

 Từ ngày 01/2/2018 đến ngày 03/2/2018, Phòng Kinh tế đã chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành quận phối hợp với Trung tâm phân tích chất lượng nông sản Hà Nội, UBND các phường tổ chức lấy 23 mẫu giò, chả, rau, quả, bún, bánh phở đưa đi phân tích Labo. Kết quả cụ thể:

1- Có 06/08 mẫu giò chả Dương tính với Hàn the, chất phụ gia.

2- 02/02 mẫu bún, bánh phở Âm tính với Hàn the, chất phụ gia;

3- 08/08 mẫu quả đảm bảo an toàn với chỉ tiêu thử nghiệm.( Acetamiprid, Abamectin, Chlorpyrifos Methyl, Cyfluthrin, Diazinon, Cypermethrin, Methidathion, Metalaxyl

4- 05/05 mẫu rau đảm bảo với chỉ tiêu thử nghiệm.( các chỉ tiêu Acephate, Diazinon, Cypermethrin, Permethrin, Difenoconazole, Imidacloprid).

Ngày 02 tháng 3 năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Quận đã tổ chức công khai kết quả kiểm nghiệm. Đối với 6 cơ sở có sai phạm với lỗi sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, đoàn đã lập biên bản xử phạt hành chính và tham mưu UBND Quận ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là : 19 triệu đồng.

Kết quả cụ thể:

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ  KIỂM NGHIỆM MẪU ĐỢT 1/2018

 

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

TÊN MẪU XÉT NGHIỆM

CHỈ TIỂU XÉT NGHIỆM

KẾT QUẢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Du lịch và thực phẩm Sao Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 104B, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà nội

 

 

Cải bắp

Acephate

Đạt

Diazinon

Đạt

Cyfluthrin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Permethrin

Đạt

 

 

Cải thảo

Acephate

Đạt

Diazinon

Đạt

Cyfluthrin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Permethrin

Đạt

Difenoconazole

Đạt

Imidaccloprid

Đạt

 

 

Cải bó xôi

Acephate

Đạt

Diazinon

Đạt

Cyfluthrin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Permethrin

Đạt

Difenoconazole

Đạt

Imidaccloprid

Đạt

 

 

 

 

Cà chua

Abamectin

Đạt

Acephate

Đạt

Emamectin Benzoate

Đạt

Methidathion

Đạt

Acetamiprid

Đạt

Imidaccloprid

Đạt

 

 

Xà lách

Acephate

Đạt

Azoxystrobin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Emamectin Benzoate

Đạt

Difenoconazole

Đạt

Permethrin

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cửa hàng EUS FRUIT STORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 27, đường Việ Hưng, P. Việt Hưng Q. Long Biên, Hà nội

 

 

 

 

Táo ambro

Abamectin

Đạt

Abamectin

Đạt

Cholorpyifos Methyl

Đạt

Cyfluthrin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Permethrin

Đạt

Diazinon

Đạt

Methidathion

Đạt

Metalaxyl

Đạt

 

 

Nho xanh

Acetamiprid

Đạt

Azoxystrobin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Methidathion

Đạt

Imidaccloprid

Đạt

Permethrin

Đạt

Acephate

Đạt

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Cửa hàng FRUIT số 99 Nguyễn Sơn

 

 

 

 

 

 

Số 99, đường Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà nội

 

 

 

 

Táo xanh Mỹ

Abamectin

Đạt

Abamectin

Đạt

Cholorpyifos Methyl

Đạt

Cyfluthrin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Permethrin

Đạt

Diazinon

Đạt

Methidathion

Đạt

Metalaxyl

Đạt

 

 

 

Kiwi xanh

Acetamiprid

Đạt

Azoxystrobin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Methidathion

Đạt

Imidaccloprid

Đạt

Permethrin

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cửa hàng FRUIT số 331 Đường Ngọc Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 331, đường Ngọc Lâm,P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà nội

 

 

Táo xanh Mỹ

Abamectin

Đạt

Abamectin

Đạt

Cholorpyifos Methyl

Đạt

Cyfluthrin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Permethrin

Đạt

Diazinon

Đạt

Methidathion

Đạt

Metalaxyl

Đạt

 

 

Kiwi xanh

Acetamiprid

Đạt

Azoxystrobin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Methidathion

Đạt

Imidaccloprid

Đạt

Permethrin

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cửa hàng MR GREEN số 66 Đường Nguyễn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 66, đường Nguyễn Sơn ,P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

Lê Nam Phi

Abamectin

Đạt

Abamectin

Đạt

Cholorpyifos Methyl

Đạt

Cyfluthrin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Permethrin

Đạt

Diazinon

Đạt

Methidathion

Đạt

Metalaxyl

Đạt

 

 

Mận Mỹ

Acetamiprid

Đạt

Azoxystrobin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Methidathion

Đạt

Imidaccloprid

Đạt

Permethrin

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cửa hàng An Fruits số 35 Đường Trường Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 35, đường Trường Lâm ,P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội

 

 

Táo Envy

Abamectin

Đạt

Abamectin

Đạt

Cholorpyifos Methyl

Đạt

Cyfluthrin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Permethrin

Đạt

Diazinon

Đạt

Methidathion

Đạt

Metalaxyl

Đạt

 

 

Quýt

Carbaryl

Đạt

Carbofuran

Đạt

Cảbosulfan

Đạt

Cyfluthrin

Đạt

Cypermethrin

Đạt

Methidathion

Đạt

Cholorpyifos Methyl

Đạt

Permethrin

Đạt

7

Lê Thị Mỹ

Ngõ 558, Đường Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội.

 

 

Chả

Hàn The

Không đạt

P2O5

Đạt

8

Lê Thị Phượng

Ngõ 558, Đường Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội.

 

 

Chả

Hàn The

Đạt

P2O5

Đạt

9

Đỗ Văn Hậu

Tổ 5, P. Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội.

 

 

Giò

Hàn The

Không đạt

P2O5

Đạt

10

Nguyễn Đăng Trọng

Chợ 230, P. Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

 

 

Giò

Hàn The

Không đạt

P2O5

Đạt

11

Trần Thị Hạt

Chợ Phúc Lợi, P. Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

 

 

Giò

Hàn The

Không đạt

P2O5

Đạt

12

Hà Thị Thảo

Chợ Diêm Gỗ, P.Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội.

 

 

Giò

Hàn The

Không đạt

P2O5

Đạt

13

Phạm Thị Thủy

Chợ Diêm Gỗ, P.Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội.

 

 

Giò

Hàn The

Không đạt

P2O5

Đạt

14

Nguyễn Thị Huệ

Tổ 13, P.Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội.

                           

 

 

Giò

Hàn The

Đạt

P2O5

Đạt

15

Nguyễn Thị Quyên

Chợ Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng,  Quận Long Biên, Hà Nội.

 

 

Bún

Hàn The

Đạt

P2O5

Đạt

16

Nguyễn Thị Hòa

Chợ 230, P. Sài Đồng,  Quận Long Biên, Hà Nội.

 

 

Bún

Hàn The

Đạt

Nhãn