Kinh tế

Lãnh đạo quận kiểm tra hiện trường các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Quận
Ngày đăng 22/03/2018 | 10:49  | Lượt xem: 2118

Ngày 21/3/2018, đồng chí Bí thư Quận ủy, đồng chí Chủ tịch UBND Quận cùng các đồng chí Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, Chánh thanh tra xây dựng Quận; Chánh văn phòng Quận ủy, Chánh văn phòng HĐND-UBND Quận; các đồng chí lãnh đạo các phường kiểm tra hiện trường các mô hình sản xuất nông nghiệp tại phường Cự Khối, phường Thạch Bàn, phường Giang Biên.

Qua kiểm tra thăm quan, đồng chí Bí thư Quận ủy đánh giá cao một số mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch sinh thái bước đầu đã đạt được hiệu quả kinh tế cao, tạo cảnh quan đẹp, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, tăng giá trị sản xuất/ha canh tác. Để hỗ trợ cho các mô hình đi vào hoạt động có hiệu quả, đồng chí Bí thư Quận ủy chỉ đạo:

1/ Giao UBND Quận chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn cùng UBND các phường, các doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá kỹ hiện trạng, hiệu quả đạt được, xác định rõ những khó khăn , vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục báo cáo TT Quận ủy trong tháng 4 năm 2018.

2/ Giao UBND phường Cự Khối tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng đặc biệt là các tuyến đường giao thông nội đồng.

Hình ảnh lãnh đạo Quận đi kiểm tra hiện trường