Kinh tế

Quận Long Biên triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2018
Ngày đăng 11/05/2018 | 16:05  | Lượt xem: 1895

Ngày 10/5/2018, UBND Quận tổ chức hội nghị triển khai công tác PCTT năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy, các đồng chí thành viên BCH Phòng chống thiên tai Quận, các đồng chí trưởng, phó các tiểu ban, trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND 14 Phường

Ngày 10/5/2018, UBND Quận tổ chức hội nghị triển khai công tác PCTT năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy, các đồng chí thành viên BCH Phòng chống thiên tai Quận, các đồng chí trưởng, phó các tiểu ban, trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND 14 Phường. Đồng chí Chánh văn phòng HĐND –UBND quận thông qua Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và các Tiểu ban PCTT; đồng chí PCT UBND quận; Phó thường trực Ban chỉ huy PCTT thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTT 2017 và triển khai công tác PCTT 2018; đồng chí Hạt trưởng hạt QL đê số 5, phó Ban chỉ huy PCTT Quận báo cáo phương án kỹ thuật hộ đê toàn tuyến; các đồng chí dự hội nghị phát biểu thảo luận. Cuối hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ huy PCTT quận kết luận:

Năm 2017 là năm có diễn biến thời tiết tương đối phức tạp song do làm tốt công tác chuẩn bị, đồng thời chủ động xử lý nhanh và kịp thời các sự cố thiên tai xảy ra nên trên địa bàn Quận không tồn tại các điểm ngập úng quá 2h, số lượng điểm ngập úng; cây xanh gẫy đổ giảm nhiều so với các năm trước. Để chuẩn bị cho công tác PCTT năm 2018, ngay từ đầu năm các phòng, ban ngành, UBND các phường, các đơn vị trên địa bàn quận đã tập trung rà duyệt, đánh giá kỹ các yếu tố, nhân tố bị ảnh hưởng trực tiếp đến công tác PCTT từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục để sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai. UBND quận ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được năm 2017 và công tác cuẩn bị năm 2018. Xong theo dự báo thời tiết, năm 2018 tiếp tục có diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra. Ban chỉ huy PCTT quận yêu cầu:

1. Giao UBND các phường chịu trách nhiệm rà duyệt toàn bộ các nhà cấp 4 trên địa bàn, phân loại, xác định những nhà cấp 4 có nguy cơ cao sập, tốc mái khi có mưa bão, giông lốc, sạt lở đất (Lãnh đạo phường xuống tận nơi). Báo cáo về UBND quận qua Phòng QLĐT trước ngày 18/5/2018. Giao Phòng QLĐT hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo quận trước ngày 20/5/2018.

2. Giao UBND các phường rà soát lại toàn bộ các cây xanh trong địa giới hành chính phường (tại các tuyến đường, trường học, khu di tích, khu công cộng…), xác định rõ các cây có nguy cơ đổ, gẫy trong mùa mưa bão báo cáo UBND Quận qua Trung tâm PTQĐ trước ngày 18/5/2018. Giao Trung tâm PTQĐ đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp và phân loại.

+ Đối với cây xanh do công ty Công viên cây xanh quản lý giao Trung tâm PTQĐ tham mưu UBND quận có văn bản đề nghị công ty Công viên cây xanh có kế hoạch cắt tỉa, chặt hạ trong tháng 6 năm 2018.

+ Đối với những cây xanh còn lại, giao Trung tâm PTQĐ xây dựng kế hoạch chặt hạ, cắt tỉa xong trong tháng 6/2018.

3. Đối với các cây xanh do người dân, đơn vị trồng theo kết quả rà soát có ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện, giao phòng Kinh tế tham mưu Ban chỉ huy PCTT ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các hộ dân, đơn vị tạo điều kiện để công ty Điện lực Long Biên tổ chức chặt hạ, cắt tỉa giám thiểu ảnh hưởng đến lưới điện trong mùa mưa lũ. Giao UBND phường phối hợp với Điện lực Long Biên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các đơn vị chấp hành các quy định

4. Đối với 12 cột chưa có kế hoạch thay thế trong năm 2018 (theo báo cáo của phòng Kinh tế) giao phòng Kinh tế tham mưu UBND quận có văn bản đề nghị ngành điện có kế hoạch thay thế xong trong tháng 6/2018.

5. Đối với công tác thoát nước:

- Giao đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – PCT UBND quận chỉ đạo kiểm tra hiện trường dự án của hai Chủ đầu tư (tập đoàn Vincom và Công ty Khai sơn), làm rõ trách nhiệm nguyên nhân triển khai chậm các nội dung chỉ đạo của thường trực Quận ủy. Yêu cầu các đơn vị phải xây dựng phương án thoát nước đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công một số các hạng mục đảm bảo thoát nước khu vực. Báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND Quận kết quả thực hiện trước ngày 18/5/2018.

- Đề nghị Xí nghiệp thoát nước số 5 đẩy nhanh tiến độ nạo vét, khơi thông những tuyến thoát nước do Xí nghiệp thoát nước số 5 quản lý. Đối với các tuyến thoát nước trong ngõ xóm, cụm dân cư giao UBND các phường phối hợp Xí nghiệp TN số 5 xác định khối lượng và đề nghị xí nghiệp có kế hoạch nạo vét. Đối với hệ thống thoát nước Xí nghiệp không có kế hoạch nạo vét năm 2018, yêu cầu UBND phường huy động các lực lượng tham gia vệ sinh, nạo vét xong trước ngày 15/6/2018.

- Đối với tuyến mương Xuân Đỗ Hạ, đề nghị Công ty PTTL Gia Lâm triển khai kế hoạch phát quang, thu dọn vật cản. Giao phòng kinh tế kiểm tra báo cáo UBND quận trước ngày 15/6/2018.

- Giao phòng QLĐT phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 5 kiểm tra rà soát xác định rõ các điểm vi phạm trên các tuyến mương, gây cản trở dòng chảy xong trước ngày 18/5/2018; đồng thời tham mưu UBND quận giải pháp khắc phục, xử lý đảm bảo việc thoát nước xong trước ngày 15/6/2018.

6. Đối với điếm canh đê:

- Giao đồng chí Trưởng tiểu ban Gia Thượng kiểm tra và chỉ đạo các phòng, ngành có liên quan có giải pháp khắc phục những tồn tại của điếm Thanh Am, điếm Đức Hòa xong trước 15/6/2018.

- Đối với điếm Cự Khối trước mắt giao UBND phường sửa chữa nhỏ đảm bảo cho công tác ứng trực trong mùa mưa bão năm 2018. Lâu dài, UBND quận có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố có kế hoạch cải tạo sửa chữa trong thời gian tới.

7. Về chế độ thông tin báo cáo:

Giao phòng Kinh tế điều chỉnh bổ sung thông báo số 10/BCH để đảm bảo các đồng chí Trưởng các tiểu ban, các đồng chí lãnh đạo được phân công phụ trách kịp thời nắm bắt thông tin khi có sự cố xảy ra.

8. Giao Văn phòng HĐND-UBND xếp lịch để các tiểu ban triển khai công tác PCTT xong trước ngày 20/5/2018. Yêu cầu Ban chỉ huy PCTT các phường triển khai PCTT xong trước ngày 30/5/2018.