Kinh tế

Quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đấ
Ngày đăng 13/07/2015 | 18:41  | Lượt xem: 742

Ngày 11/4/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1909/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 04 dự án trên địa bàn quận Long Biên.


Tại Quyết định nêu rõ việc điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường để thực hiện 04 dự án trên địa bàn quận Long Biên theo đơn giá đất ở quy định tại Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,5, các thửa đất thuộc vị trí 4 được áp dụng đơn giá của vị trí 3.

04 dự án trên địa bàn quận Long Biên gồm:
1. Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê Tả Ngạn Sông Hồng;
2. Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Ngô Gia Tự đến nút giao với đường dẫn cầu Vình Tuy;
3. Dự án xây dựng tuyến để Tả Hồng, Tả Đuống nối từ cầu Chương Dương đến đường 5 kéo dài;
4. Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường 5 kéo dài đến Cầu Đuống