Kinh tế

Quận Long Biên triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2014
Ngày đăng 13/07/2015 | 18:41  | Lượt xem: 809

Sáng 24/4/2014, tại Phòng 2 - Quận ủy, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận tổ chức hội nghị triển khai công tác Phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2014.


Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành uỷ viên - Bí Thư quận uỷ , các đồng chí thành viên ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận, Trưởng, phó các tiểu ban, Trưởng các phòng ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Huy Chiến - Phó chủ tịch UBND quận - Phó ban chỉ huy triển khai các nội dung nhiệm vụ phòng chống lụt bão  năm 2014. Hạt qủan lý đê số 5 báo cáo Phương án kỹ thuật toàn tuyến, Công an quận báo cáo tình hình vi phạm về bến bãi ven sông ảnh hưởng đến dòng chảy, Phòng Quản lý đô thị Quận báo cáo phương án thoát nước khu vực trong đồng, Phòng kinh tế Quận báo cáo phương án thoát nước đảm bảo sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị các đồng chí đại diện các đơn vị đã phát biểu ý kiến làm rõ những biện pháp, giải pháp cho công tác phòng chống lụt bão  năm 2014.

Xác định công tác phòng, chống lụt bão là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đơn vị; Đồng chí  Bí thư Quận uỷ đã phát biểu chỉ đạo ghi nhận kết quả đã đạt được của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận trong năm 2013 và quan điểm chỉ đạo của năm 2014, công tác phòng chống lụt bão đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung vào công tác thoát nước, xử lý dứt điểm các vi phạm tại hệ thống thoát nước, khớp nối hệ thống hạ tầng phục vụ công tác thoát nước.

Kết thúc hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND quận, trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận đã kết luận:
- Giao cơ quan Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận (phòng Kinh tế Quận) hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch, phương án phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2014 triển khai ngay tới các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận, các Tiểu ban phòng chống lụt bão các khu vực, UBND các phường, các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.

- Căn cứ các quy định, kế hoạch phòng chống lụt bão của quận và phương án phòng chống lụt bão của quận, các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai trước ngày 15/5/2014.

- Phòng Quản lý đô thị Quận tham mưu UBND quận văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung cách thức xử lý các vi phạm ảnh hưởng tới công tác tiêu thoát nước trên địa bàn. UBND các phường phối hợp với các ngành tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm trước mùa mưa năm 2014.

- Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành công tác phòng chống lụt bão năm 2014, giao phòng Quản lý đô thị xây dựng Quy định về chế độ thông tin báo cáo trong công tác phòng chống lụt bão năm 2014, phòng Kinh tế xây dựng phương án ứng trực của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận,các Tiểu ban khu vực, các điếm canh đê trong mùa mưa bão năm 2014, rà soát kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư đảm bảo thiết thực hiệu quả, chống lãng phí. UBND quận yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung trên, báo cáo UBND quận.

Năm 2014 dự báo tình hình thời tiết sẽ có nhiều biến động bất thường. Vì vậy Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận yêu cầu các đơn vị, cơ quan trên địa bàn quận phải nghiêm túc thực hiện các nội dung nhiệm vụ PCLB của quận đã đề ra đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại đến đời sống và sản xuất của nhân dân.