Kinh tế

Bồi dưỡng chuyên đề định hướng phát triển kinh tế đối với lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc UBND Quận và phường.
Ngày đăng 22/08/2018 | 16:03  | Lượt xem: 5997

Sáng ngày 22/8/2018, tại giảng đường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, UBND quận Long Biên đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề định hướng phát triển kinh tế đối với lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc UBND Quận và phường. Đây là lớp tổ chức theo Kế hoạch số 124-KH/QU ngày 31/01/2018 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020” năm 2018.

Dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của lớp có Tiến sỹ Nguyễn Huy Thám - Giảng viên cao cấp, Viện Kinh tế Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận. Tham dự lớp học là các đồng chí là Trưởng phòng và tương đương; Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn Quận.

Tiến sỹ Nguyễn Huy Thám - Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giảng bài tại lớp

 

Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu 2 chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế: Xu thế phát triển kinh tế của Việt Nam và Hà Nội, vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; Kế hoạch phát triển kinh tế quận Long Biên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận giảng bài tại lớp

Qua các chuyên đề này, các giảng viên sẽ giúp cho học viên có được kiến thức khái quát chung về hội nhập quốc tế, sự cần thiết và vai trò hội nhập quốc tế của các nền kinh tế chuyển đổi. Bên cạnh đó cũng giúp học viên hiểu được vai trò cũng như tầm quan trọng của việc đầu tư phát triển kinh tế cũng như có định hướng phát triển kinh tế đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của Quận, đó là: Phát triển nhanh, bền vững các loại hình thương mại - dịch vụ , hạ tầng thương mại - dịch vụ văn minh hiện đại phù hợp với điều kiện, đặc thù và trình độ phát triển kinh tế xã hội của Quận, đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế./.