Kinh tế

Bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn quận năm 2018
Ngày đăng 20/09/2018 | 16:41  | Lượt xem: 11554

UBND quận Long Biên kết hợp với Học viện doanh nhân Vân Nguyễn  EDUBIZ  xây dựng kế hoạch tổ chức 03  lớp bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận trong năm 2018

Thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Đựơc sự nhất trí của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch đầu tư.

UBND quận Long Biên kết hợp với Học viện doanh nhân Vân Nguyễn  EDUBIZ  xây dựng kế hoạch tổ chức 03  lớp bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận trong năm 2018. Cụ thể:

- Lớp 1: Tổ chức tại UBND phường Ngọc Lâm đào tạo bỗi dưỡng kiến thức về quản trị, khởi nghiệp và tuyên truyền các chính sách của Nhà nước cho các sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn phường Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thụy.

- Lớp2 dự kiến tổ chức tại UBND phường Sài Đồng vào tháng 10/2019 gồm các hộ sản xuất, kinh doanh các thể tại phường Thạch Bàn, Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Giang biên, Phúc Lợi, Cự Khối.

- Lớp 3 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2019 tại UBND phường Thượng Thanh gồm các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể tại  phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Việt Hưng, Đức Giang.

Ngày 19/9/2018  tại hội trường phường Ngọc Lâm, UBND quận phối hợp với Học viện doanh nhân Vân Nguyễn EDUBIZ  tổ chức lớp học đầu tiên năm 2018. Về dự lễ khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Đức Toàn- Phó Giám đốc trung tâm hỗ trợ doanh nhiệp nhỏ và vừa Sở kế hoạch đầu tư, đ/c Dương Đình Tình- Trưởng phòng Kinh tế quận Long Biên và lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm cùng gần 100 hộ sản xuất,  kinh doanh cá  thể trên địa bàn 03 phường Ngọc Lâm, Gia Thụy, Bồ Đề tham dự lớp học.

Qua một ngày tập huấn, Giảng viên đã truyền đạt tới các hộ sản xuất, kinh doanh những kỹ năng giao tiếp, quản lý, tổ chức trong sản xuất, kinh doanh và những thông tin cơ bản về chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực phát triển Kinh tế nhỏ và vừa cũng như khuyến khích các cơ sở chuyển quy mô sang doanh nghiệp.

Kết thúc buổi đào tạo, tập huấn các học viên tham gia đào tạo có những nhận xét đánh giá cao đối với phương pháp giảng dạy mới của giảng viên và kiến thức chuyên môn sâu của lớp học. Sau buổi đào tạo tập huấn các hộ sản xuất, kinh doanh sẽ nhận được giấy chứng nhận đã tham gia đào tạo tập huấn doTrung tâm doanh nghiệp nhỏ và vừa  Sở kế hoạch đầu tư  Hà Nội cấp.