Kinh tế

UBND quận thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Ngày đăng 14/11/2018 | 18:42  | Lượt xem: 32318

Chiều ngày ngày 13/11/2018, UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thảo luận dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ; các đồng chí thành viên UBND quận; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Hội nghị đã nghe Văn phòng HĐND&UBND quận trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Thành phố giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách ở mức cao, trong khi nguồn thu ngân sách trên địa bàn quận giảm do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động. Một số văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới có hiệu lực. Những quy định bất cập về quản lý đất đai, GPMB, tài sản công... chưa được điều chỉnh và hướng dẫn kịp thời; cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách liên quan đến công tác GPMB (tái định cư) ngày càng siết chặt. Quận đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ khó theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Thực hiện năm chủ đề quận “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” bên cạnh chủ đề chung của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận. Với sự tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm cùng với thực hiện siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trên tất cả các lĩnh vực và sự vào cuộc của hệ thống chính trị quận; trong năm 2018, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đã đạt được những kết quả nổi bật cụ thể như sau:

- Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm (tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, giới thiệu việc làm, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân...) và hoàn thành cao so với kế hoạch (chỉ tiêu giảm nghèo đạt 468%; cai nghiện bắt buộc đạt 224%; cấp GCN QSD đất đạt 192%...).

- Chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” gắn với thực hiện Chương trình 02- CTr/QU của Quận ủy năm 2018 được triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp đổi mới, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, sát hạch cán bộ chức được thực hiện với các cán bộ chủ chốt diện BTV quản lý, cán bộ quy hoạch.. Các mục tiêu, nhiệm vụ do Thành phố triển khai đạt được kết quả đề ra; kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ công vụ được thực hiện nề nếp, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao.

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Hai mô hình:“Bộ phận TNHS&TKQ giải quyết TTHC thân thiện, gần dân” và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND Quận và UBND các phường” bước đầu đạt hiệu quả, tạo môi trường thân thiện, thay đổi nhận thức và được sự đánh giá cao của người dân khi giao dịch tại quận và phường; Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp hiệu quả về “dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4”, tham mưu cho Thành phố thí điểm thành công hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp, tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công quận có chuyển biến tích cực, tăng từ 11% lên 45% (với 6.723/13.119 hồ sơ). Quận Long Biên tiếp tục được Thành phố đánh giá cao, đứng tốp đầu về thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính.

- Chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” gắn với thực hiện chương trình 03-Ctr/QU của Quận ủy được tập trung triển khai sâu rộng cùng với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tốt, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tham gia trang trí, làm đẹp tại các khu dân cư, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện. Các CLB tình nguyện vì môi trường tại các phường thu hút được đông đảo hội viên tham gia, tổ chức nhiều đợt phát động tổng vệ sinh, làm sạch môi trường, nâng cao ý thức, nếp sống người dân trên toàn địa bàn.

-  Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận được tập trung triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực từ quận tới phường, các dự án được khánh thánh, khởi công đúng tiến độ, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, được tổ chức đa dạng, phong phú tạo nên không vui tươi, sôi nổi, các mô hình mới, chuyên đề thi đua đều được hoàn thành đảm thu hút đông đảo người dân tham gia.

- Công tác An sinh xã hội và các mô hình giảm nghèo được thực hiện bằng các giải pháp, cơ chế đặc thù hiệu quả, sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với những đối tượng chính sách trên địa bàn Quận.

- Công tác quản lý trật tự đô thị gắn với việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyên đề “Tập trung lực lượng thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2018”, diện mạo đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành trật tự đô thị của của người dân được nâng lên. UBND các phường thực hiện tốt công tác duy trì chống tái vi phạm.

- Công tác An ninh, quốc phòng tiếp tục được đảm bảo, ổn định và giữ vững, điều tra phá án thành công 100% các vụ trọng án; công tác tuyển quân được nâng cao, đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng.

Bên cạnh đó, còn một số vấn đề cần quan tâm khắc phục trong năm 2019 như: Tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý trật tự xây dựng, quản lý các dự án BT; tiến độ thi công dự án; xử lý các vi phạm về đất đai, quản lý cơ sở hành nghề y dược tư nhân, quản lý thu chi tài chính tại các nhà trường...

Năm 2019 với mục tiêu tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa III nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra, duy trì và tiếp tục phát huy các chỉ tiêu đã hoàn thành sớm so với Nghị quyết; Chuẩn bị tốt các điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư công 5 năm nhiệm kỳ 2021-2025 và làm tiền đề xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2025; Thực hiện chủ đề của Quận năm 2019: Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh. Đồng chí chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố; chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” của Quận Long Biên và triển khai sâu rộng từ quận đến cơ sở.

2. Xây dựng phương án thu ngân sách năm 2019 ngay từ đầu năm đảm bảo khả thi trên nguyên tắc “rõ nguồn, rõ địa chỉ”. Trong đó, xây dựng kế hoạch, rõ lộ trình đối với nguồn thu từ các dự án tạo nguồn, dự án vốn ngoài ngân sách phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Có giải pháp chủ động tình hình và đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch quy hoạch phân khu đô thị N10, quy hoạch cục bộ, quy hoạch chi tiết 1/500, tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành trình Thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu R5, R6, cảng Giang Biên… làm cơ sở phục vụ công tác định hướng phát triển KT-XH, đầu tư và quản lý đô thị. Hoàn thiện thiết kế đô thị các tuyến đường trên địa bàn.

4. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý quỹ đất công, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng để đưa vào khai thác; Xây dựng kế hoạch xử lý và từng bước kiểm soát chặt chẽ các vi phạm.

5. Thực hiện các phương án chuyển đổi đất nông nghiệp hoang hoá, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo phát triển các mô hình kinh tế gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ du lịch. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với các phương án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, không để phát sinh các vi phạm mới. Hoàn thiện hệ thống chợ, tăng cường công tác quản lý chợ theo hướng chợ văn minh thương mại.

6. Tập trung quyết liệt trong công tác GPMB các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn quận gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật và năm chủ đề của quận. Tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc liên quan tới công tác GPMB, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các hộ dân.

7. Tổ chức giao ban định kỳ, kiểm soát chặt chẽ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn trong công tác giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành uỷ Hà Nội. Hạn chế tình trạng giải quyết đơn thư chậm muộn. Ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đời sống dân sinh, bức xúc.

8. Triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn toàn quận.

9. Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các công trình, dự án, đề cao vai trò giám sát cộng đồng. Tăng cường quản lý dự án vốn ngoài ngân sách và các dự án BT trên địa bàn quận, kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Thành phố.

10. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, triển khai có hiệu quả các nội dung chủ đề năm 2019. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng trên địa bàn, hạn chế để xảy ra vi phạm về TTXD. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm, bảo đảm 100% cơ sở sản xuất được kiểm soát. Sắp xếp, quản lý chặt chẽ các điểm khai thác khoáng sản, tập kết vật liệu.

11. Kịp thời đề xuất điều chỉnh những nội dung không phù hợp với thực tiễn trong các Đề án do HĐND quận thông qua; trong đó có Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác NVH TDP, TTVH-TT phường giai đoạn 2016-2020”.

12. Chuẩn bị các điều kiện triển khai hoạt động thí điểm Mô hình văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận vào đầu năm 2019. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, báo cáo Thành phố triển khai nhân rộng.

13. Tiếp tục thực hiện các giải pháp, cơ chế đặc thù, các mô hình đã phát huy hiệu quả về giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị và dư luận trong nhân dân; giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội. Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của LLVT quận. Tổ chức các hoạt động, trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Kết thúc phiên họp, 100% thành viên UBND quận dự họp nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH  năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019./.