Kinh tế

UBND quận giao kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày đăng 19/12/2018 | 10:10  | Lượt xem: 37357

Ngày 18/12/2018, tại Hội trường Quận ủy Long Biên, UBND quận đã tổ chức Hội nghị giao kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc KBNN quận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 14 phường thuộc Quận, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước đã báo cáo một số nội dung trọng tâm trong việc thực hiện quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của quận Long Biên, gồm: Thông báo một số nội dung trọng tâm thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Một số điểm cần lưu ý trong công tác giao, thực hiện kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Một số nội dung trọng tâm triển khai công tác thu thuế năm 2019 và một số điểm cần lưu ý trong công tác thanh quyết toán năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2018. Xác định năm 2019 là một năm có ý nghĩa quyết định trong kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của quận, với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội, đồng chí lưu ý UBND quận quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

- Chú ý việc thực hiện các nội dung chủ đề của năm, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ

-  Các ngành cần khẩn trương đẩy nhanh xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể như thu, chi ngân sách, thực hiện các chỉ tiêu văn hóa xã hội, giáo dục… cần rõ mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu đạt được và lộ trình thực hiện. Các phường cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch KTXH, dự toán, các đồng chí thường vụ Quận ủy phụ trách phường quan tâm, vào cuộc ngay từ khâu xây dựng kế hoạch.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý. Quan tâm hơn đến công tác quản lý tài sản công. Đối với các trường học trên địa bàn cần quan tâm, phát huy quy chế dân chủ trong các nhà trường.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị

Thay mặt UBND quận, đồng chí Vũ Thu Hà – Chủ tịch UBND quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường thực hiện một số nội dung sau:

- Các đơn vị rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao năm 2018, tiếp tục tập trung thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KTXH đảm bảo dự kiến. Trên cơ sở kế hoạch KTXH, dự toán ngân sách năm 2019 đã được UBND quận, các phường giao sớm triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch KTXH và dự toán thu chi ngân sách, các đơn vị sớm xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và phân bổ dự toán được giao đảm bảo đúng tiến độ.

- Về thu ngân sách: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của năm 2018, do đó ngay từ đầu năm các phường cần tập trung rà soát, xây dựng phương án thu ngân sách phường, hoàn thành trước 20/01/2018. Trung tâm phát triển quỹ dất xây dựng kế hoạch đấu giá xong trước 20/01/2018. Giao phòng TCKH phối hợp chi cục thuế  trên cơ sở phương án thu của các phường, khả năng và tiến độ các khoản thu của Quận tổng hợp xây dựng phương án thu ngân sách Quận năm 2019, hoàn thành trong tháng 01/2019. Phấn đấu chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 vượt 20% so với kế hoạch giao.

- Về chi ngân sách: Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện gắn liền với nhiệm vụ chi của đơn vị, gửi phòng TCKH tổng hợp xong trước 15/1/2018. Đối với các chương trình, đề án các đơn vị chủ trì rà soát, tổng hợp dự toán trong tháng 2/2018. Đối với nội dung mua sắm: giao TCKH chủ trì cùng các đơn vị BQLDA, các phòng ban có liên quan rà soát, thống nhất quy trình và thời gian thực hiện, báo cáo UBND quận. Đưa nội dung tiến độ giải ngân của các đơn vị trong báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng, quý.

- Về kế hoạch đầu tư công 2019: BQLDA đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất xây dựng tiến độ dự án và tiến độ GPMB đảm bảo phù hợp, trong đó lấy tiến độ thực hiện dự án làm cơ sở xây dựng tiến độ GPMB đảm bảo tính khả thi.

- Về việc thực hiện chỉ tiêu an sinh xã hội: phòng Lao động thương binh xã hội xây dựng phương án giảm nghèo đối với các đối tượng thoát nghèo, tái nghèo, không có khả năng thoát nghèo, báo cáo đồng chí Phó chủ tịch UBND quận phụ trách chỉ đạo thực hiện.

- Đối với các trường học trên địa bàn Quận: Tăng cường công tác tuyên truyền, công khai tại trường học; Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại nhà trường; Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị