Kinh tế

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 10/01/2019 | 15:25  | Lượt xem: 25610

Sáng ngày 09/01/2019, Chi cục thuế quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND quận, Kho Bạc Nhà nước Long Biên, Đội QLTT số 16, lãnh đạo UBND các 14 phường và toàn thể cán bộ, viên chức Chi cục thuế quận Long Biên.

Mở đầu hội nghị đã nghe đồng chí Mai Kiên Cường - Phó Chi cục trưởng trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ công tác Thuế năm 2019: Tổng số thu trên địa bàn quận thực hiện 6.232,8 tỷ đồng đạt 95% DTPL và bằng 98% so cùng kỳ.Trong đó Chi cục Thuế thực hiện 3.034,7 tỷ đồng, đạt 101% DTPL và bằng 129% so với cùng kỳ. Tổng số thu trừ tiền SDĐ thực hiện 2.396,1 tỷ đồng, đạt 103% DTPL và bằng 113% so với cùng kỳ. Kết quả thu thuế khối phường: 117,3/112,2 tỷ đồng, đồng đạt 105% DTPL và bằng 115% so với cùng kỳ.

Sau nội dung báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2018, Hội nghị đã nghe 05 ý kiến tham luận về: “một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019”, “Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và thu thuế trên địa bàn phường Ngọc Lâm”, “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hộ cá thể” , “tăng cường công tác quản lý nợ & cưỡng chế nợ thuế”, “Tăng cường công tác quản lý kê khai về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê khai”. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải – Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế lên phát động phong trào thi đua năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hổ - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Cục trưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đề nghị Chi cục Thuế triển khai thực hiện một số nhiệm vụ mới, trọng tâm năm 2019 của ngành Thuế; đồng thời Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Long Biên đã có nhiều quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho cơ quan thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018 góp phần vào nhiệm vụ chung của Thành phố; bước sang năm 2019 với nhiệm vụ được giao có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí mong muốn tiếp tục được Quận quan tâm hơn nữa.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận đã thống nhất cao với các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hà Nội và khẳng định Quận ủy, HĐND, UBND quận Long Biên luôn xác định công tác thu thuế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm như sau:

1. Đề nghị Chi cục thuế triển khai thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua năm 2019 đã phát động. Đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của “Người đứng đầu” (lãnh đạo Chi cục, đội trưởng, tổ trưởng) trong chỉ đạo, thực hiện công việc. 

2. Yều cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong công tác thuế do UBND quận ban hành. Chi cục thuế quận là cơ quan nòng cốt thực hiện.

3. Các cơ quan tham mưu sớm hoàn thành xây dựng các quy chế, quy trình liên thông trong công tác thuế để triển khai thực hiện. 

4. Một số nội dung cụ thể:

- Công tác kiểm tra thuế cần quan tâm đến kết quả xử lý sau kiểm tra và hiệu quả của việc kiểm tra.

- Công tác thu hồi nợ đọng thuế: Yêu cầu Chi cục thuế thống kê xác định các khoản nợ thuộc trách nhiệm của Chi cục để xây dựng kế hoạch thực hiện; các phường đặc biệt quan tâm phân tích số nợ, xác định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

- Công tác thu thuế năm 2019 quan tâm đến 02 chuyên đề về thu thuế phi nông nghiệp và thuế xây dựng tư nhân.

+ Các phường cần quan tâm rà soát đối với đất PNN ở các dự án, khu sinh thái, đất trúng đấu thầu, đấu giá trên địa bàn

+ Thu thuế xây dựng: cần quan tâm xây dựng quy trình liên thông giữa công tác cấp phép, quản lý hoạt động xây dựng và thu nộp thuế.

- Quan tâm đến nội dung về nghĩa vụ tài chính khi thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất, đăng ký biến động về đất đai.

- Thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh khung giá đất theo định kỳ ổn định 5 năm trong năm 2019.

- Công tác lập báo cáo định kỳ của Chi cục thuế cần phải bổ sung nội dung dự báo tình hình trong báo cáo để có sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành.

Toàn cảnh Hội nghị