Kinh tế

Hội nghị báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển làng nghề Lệ Mật - phường Việt Hưng năm 2019
Ngày đăng 13/03/2019 | 08:43  | Lượt xem: 927

Sáng 12/3/2019 tại phòng họp số 2 – Trụ sở UBND quận; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - PCT UBND quận chủ trì cuộc họp về kế hoạch thực hiện Đề án phát triển làng nghề Lệ Mật – phường Việt Hưng năm 2019.

Dự họp có đại diện các phòng Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Việt Hưng, HTX làng nghề Lệ Mật.

Sau khi nghe UBND phường Việt Hưng báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển làng nghề Lệ Mật năm 2019 và ý kiến của các phòng, ngành liên quan của Quận. Kết thúc hội nghị, đồng chí PCT UBND quận kết luận, chỉ đạo:

1. Về công tác tuyên truyền: 

- Biển chỉ dẫn tấm lớn: Giao UBND phường có ý kiến với Công ty HimLam dựng lại sau khi di chuyển phục vụ công tác chỉnh trang đô thị; phòng Văn hóa thông tin phối hợp hướng dẫn thực hiện và báo cáo Sở Văn hóa thông tin về việc lắp dựng lại.

- Biển chỉ dẫn các nhà hàng: HTX làng nghề Lệ Mật phối hợp UBND phường, phòng Văn hóa thông tin và các nhà hàng thống nhất mẫu, nội dung để thống nhất thực hiện theo hướng xã hội hóa.

- Biển chỉ dẫn địa danh, công trình văn hóa của phường: Giao UBND phường tổng hợp, lập dự toán; giao phòng Văn hóa thông tin tham mưu thẩm định. Nguồn kinh phí lấy từ kinh phí làng nghề năm 2019.

Các vị trí lắp dựng biển chỉ dẫn giao UBND phường thể hiện trên bình đồ quy hoạch (rõ các vị trí). 

2. Cải tạo sửa chữa nhà trưng bày, sân vườn, vỉa hè: Các hạng mục: kính, hè vỉa, trang trí, hàng rào, sân biểu diễn...: Giao UBND phường cùng HTX thống kê, lập dự toán chi tiết (đề xuất phần chi ngân sách, phần thực hiện xã hội hóa) hoàn thành trước ngày 16/3/2019; lập phương án cải tạo, sửa chữa kèm theo mặt bằng chuyển phòng Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch và báo cáo UBND quận. 

3. Logo làng nghề, gắn mẫu mã sản phẩm:  Giao phòng Kinh tế tham mưu, hướng dẫn thực hiện. Trước ngày 20/3 hoàn thiện hồ sơ theo các bước trình tự quy định trình Cục Sở hữu trí tuệ (báo cáo đồng chí PCT UBND quận). Hoàn thành việc bàn giao quản lý nhãn hiệu tập thể, logo làng nghề trong tháng 4/2019.

4. Về Lễ Hội kết hợp Hội chợ làng nghề: Chậm nhất 20/3 phòng Kinh tế tham mưu UBND quận phê duyệt Kế hoạch để tổ chức thực hiện. 

5. Về chăn nuôi rắn: Thống nhất không dùng từ chăn nuôi rắn tập trung. Giao UBND phường rà soát, đề xuất quỹ đất để bố trí khu vực chăn nuôi. 

6. Về nội dung dự án: Loại bỏ Dự án đường 25m từ Hoa Lâm đến KĐT mới Việt Hưng vì chưa đăng ký danh mục; Bổ sung thay thế vào danh mục làng nghề. 

7. Về Tour du lịch: Yêu cầu tất cả các ngành vào cuộc với phường. Phòng Kinh tế hướng dẫn UBND phường, HTX làng nghề xây dựng kế hoạch thực hiện chia theo giai đoạn, hoàn thành trong tháng 3/2019. Trước mắt:

- Năm 2019 tập trung vào quảng bá về làng nghề: Phòng Văn hóa thông tin chủ trì phối hợp phòng Kinh tế, phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND phường xây dựng bản đồ du lịch của làng nghề + cẩm nang du lịch. Hoàn thành trong tháng 4/2019. Sau khi hoàn thiên cẩm nang du lịch thì tiến hành quản bá, liên hệ, liên kết tour.

8. Trước ngày tổ chức Lễ hội, hội chợ khoảng 10 ngày: Văn phòng xếp lịch họp kiểm lại các nội dung (11/4/2019)