Kinh tế

Phương án dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 19/04/2019 | 10:14  | Lượt xem: 1218

Sáng 18/4/2019 tại phòng họp số 1 – Trụ sở UBND quận; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị nghe báo cáo phương án dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận

Dự họp có đại diện các phòng Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Lao động TBXH, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Quận Đoàn, Hội Phụ nữ và UBND các phường.

Sau khi nghe phòng Kinh tế báo cáo dự thảo phương dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2020 và ý kiến của các phòng, ngành liên quan, UBND các phường. Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận kết luận, chỉ đạo:

1. Tên phương án: Phương án thực hiện cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2019-2020

2. Thời gian thực hiện cấm, dừng chăn nuôi trên địa bàn quận:

- Năm 2019: cấm, dừng chăn nuôi trong khu dân cư.

- Năm 2020: cấm, dừng chăn nuôi ngoài khu dân cư. Lưu ý các phường có diện tích sản xuất nông nghiệp ngoài bãi đề xuất cụ thể việc dừng chăn nuôi khu vực ngoài khu dân cư thuộc phạm vi vùng bãi.

3. Giao phòng Kinh tế tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị, hoàn thiện phương án báo cáo UBND quận. Cụ thể:

- Đánh giá rõ hiện trạng chăn nuôi của các hộ về quy mô, mức độ ảnh hưởng đến môi trường; nhu cầu đề nghị hỗ trợ của từng đối tượng; độ tuổi lao động …

- Bổ sung căn cứ pháp lý quy định về đất đai, xử lý môi trường. Hình thức xử lý; thẩm quyền cấp quận, phường.

4. Tiến độ thực hiện:

- UBND các phường rà soát, bổ sung điều chỉnh kết quả điều tra chăn nuôi của các hộ; phân loại đối tượng, nhu cầu hỗ trợ gửi về phòng Kinh tế tổng hợp xong trước ngày 23/4/2019.

- Phòng Kinh tế tổng hợp, hoàn thiện phương án báo cáo UBND quận trước ngày 30/4/2019; báo cáo Thường trực quận ủy trước 15/5/2019.