Kinh tế

Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 13/08/2019 | 17:59  | Lượt xem: 1555

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 13 tháng 8 năm 2019 Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Long Biên. Dự hội nghị có các đồng chí trong đoàn kiểm tra của thành phố, các đồng chí lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận.

Sau khi nghe đồng chí phó đoàn kiểm tra tuyên bố lý do, thông báo các nội dung kiểm tra, đoàn đã tiến hành đi kiểm tra thực tế ngoài hiện trường và nghe UBND quận báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận đến thời điểm hiện tại, các đồng chí thành viên trong đoàn tham gia đóng góp ý kiến.

Cuối hội nghị đồng chí trưởng đoàn kết luận buổi kiểm tra:

1. Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của quận Long Biên cho buổi kiểm tra (về tài liệu, thành phần tham dự), đầy đủ theo đúng yêu cầu của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

2. Qua kiểm tra thực tế hiện trường và nghe quận, các ngành báo cáo, đoàn đánh giá cao tính chủ động trong công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” , công tác sẵn sàng ứng phó và xử lý các tình huống thiên tai, công tác xử lý các vi phạm Luật đê điều trên địa bàn quận.

3. Về những kiến nghị, đề xuất của quận Long Biên, đoàn xin tiếp thu ghi nhận toàn bộ và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo thành phố để xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Long Biên.

Công tác PCTT&TKCN sẽ có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đề nghị UBND quận phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận, đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố trong việc xử lý những khó khăn, bất cập theo đề xuất của quận và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định hiện hành./.