Kinh tế

Giao ban công tác xây dựng, cải tạo chợ dân sinh trên địa bàn quận
Ngày đăng 22/03/2016 | 22:13  | Lượt xem: 995

Ngày 21/3/2016, tại phòng họp số 1, UBND Quận tổ chức họp giao ban công tác xây dựng, cải tạo chợ dân sinh quý I/2016.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Vũ Thu Hà – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Đỗ Huy Chiến – UVTV, Phó chủ tịch UBND Quận, các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Hội Phụ nữ, Phòng CS PCCC số 4, Công ty Điện lực Long Biên, Công ty nước sạch số 2, Chủ tịch UBND các phường Đức Giang, Ngọc Lâm, Việt Hưng, Ngọc Thuỵ, Thạch Bàn, Phúc Đồng, Giang Biên.

Năm 2016 trên địa bàn quận Long Biên thực hiện xây dựng, cải tạo 10 chợ. Trong đó, có 06 chợ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2016 (Chợ Đồng Dinh – Thạch Bàn; Chợ Tổ 25 – Ngọc Thụy; Chợ Tổ 12 – Thạch Bàn; Chợ Tổ 10 – Ngọc Thuỵ; Chợ Ô Cách – Đức Giang; Chợ Tình Quang – Giang Biên); 04 chợ hoàn thành thủ tục để đủ điều kiện khởi công xây dựng (Chợ Gia Lâm – Ngọc Lâm; Chợ Kim Quan – Việt Hưng; Chợ tạm Gia Thụy; Chợ tạm Cự Khối).

Qua 3 tháng triển khai thực hiện, đến nay tiến độ xây dựng, cải tạo chợ cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tuy nhiên có một số khó khăn, vướng mắc phát sinh như: công tác giải phóng mặt bằng của chợ Gia Thuỵ, chợ Cự Khối; tiến độ lập tổng mặt bằng, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các chợ Kim Quan – Việt Hưng, Tình Quang – Giang Biên, Tổ 10 Ngọc Thuỵ.    

Sau khi nghe báo cáo của phòng Kinh tế và các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã có ý kiến chỉ đạo một số nội dung:

1. Công tác xây dựng, cải tạo hệ thống chợ dân sinh là một nhiệm vụ trọng tâm, UBND Quận cần phải tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

2. Một số đơn vị quản lý chợ chưa quan tâm đúng mức tới tiến độ thực hiện xây dựng, cải tạo chợ do đó cần lập tiến độ chi tiết để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát.

3. UBND quận tiếp tục duy trì chế độ họp giao ban hàng tháng, giao ban theo chuyên đề để kịp thời tháo gỡ những nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Đối với nội dung xây dựng, cải tạo của từng chợ, cần lưu ý một số vấn đề như: thực hiện xây dựng văn minh thương mại ngay đối với các chợ mới đi vào hoạt động; tổ chức tốt công tác trật tự đô thị, không để phát sinh chợ cóc; kiểm soát chất lượng công trình xây dựng; tiến độ xây dựng chợ; công tác giải phóng mặt bằng và kiên quyết xử lý những sai phạm về trật tự xây dựng trong quá trình thi công.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Vũ Thu Hà – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã kết luận cuộc họp, chỉ đạo các đơn vị thực hiện ngay những nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND phường thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng chợ theo nguyên tắc: rõ nội dung các bước thực hiện, đơn vị thực hiện và mốc thời gian phải hoàn thành.

2. Căn cứ kế hoạch chi tiết của từng chợ, phòng Kinh tế có trách nhiệm rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện của các chợ và tham mưu, báo cáo UBND quận để kiểm soát tiến độ hàng tuần.

3. Công tác kiểm tra trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng: giao phòng Quản lý đô thị chủ trì tổ chức kiểm tra các chợ đang triển khai trên địa bàn quận.

4. Về tiến độ xây dựng từng chợ, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, trong đó cần tập trung hoàn thiện để tổ chức khánh thành, đưa 02 chợ vào hoạt động theo tiêu chí văn minh thương mại nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 (chợ Đồng Dinh - Thạch Bàn, chợ Tổ 25 Ngọc Thuỵ).

5. Về triển khai xây dựng chợ văn minh thương mại: đối với các chợ mới xây dựng, cải tạo bắt buộc phải đáp ứng được các tiêu chí văn minh thương mại khi đi vào hoạt động. Đối với các chợ cũ hiện có, phòng Kinh tế tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng theo các tiêu chí văn minh thương mại và tổng hợp báo cáo UBND Quận vào cuối tháng 4/2016.

6. UBND quận sẽ thực hiện kiểm soát tiến độ xây dựng, cải tạo chợ hàng tuần, tháng và tổ chức giao ban theo chuyên đề đối với từng chợ có vướng mắc trong quá trình thực hiện.