Kinh tế

Tích tụ, tập trung ruộng đất, bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại phường Giang Biên
Ngày đăng 23/03/2016 | 09:13  | Lượt xem: 1572

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2016 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của quận giao để xây dựng và hình thành vùng sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao, UBND phường Giang Biên đã tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của quận về phát triển kinh tế, hồ trợ chuyển đổi cây trồng

Theo quy hoạch, vùng bãi phường Giang Biên có gần 80 ha đất (60 ha đất giao cho các hộ theo NĐ 64/ND-CP, 20,0 ha đất công ích) thuộc diện tích đất sản xuất nông nghiệp ổn định; Trong những năm qua thực hiện chủ trưởng của quận về việc chuyển đổi cây trồng, đến nay cơ bản diện tích đất đã được chuyển đổi từ cây trồng hàng năm sang trồng cây ăn quả (cây chuối 70%, cam canh, táo, nhãn ..) sản xuất rau an toàn và nuôi thuỷ sản. Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi cây trồng chưa cao, chưa khai thác hết được tiềm năng, lợi thế của khu vực; đặc biệt đối với diện tích trồng chuối sau 5 năm đã không còn hiệu quả, một số diện tích người dân bỏ không chăm sóc.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2016 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của quận giao để xây dựng và hình thành vùng sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao, UBND phường Giang Biên đã tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của quận về phát triển kinh tế, hồ trợ chuyển đổi cây trồng, tập trung vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng, đặc biệt với diện tích trồng cây chuối hiệu quả thấp. Trong đó khuyến khích các hộ dân có đất tham gia chuyển đổi để tạo thêm công ăn việc làm tăng thu nhập cho các hộ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn khi diện tích đất nông nghiệp trong đồng đã bị thu hồi; đối với các hộ không có điều kiện sản xuất, vận động các hộ cho thuê lại đất, để người khác thực hiện theo quy hoạch vùng sản xuất.

Tại các buổi tuyên truyền, sau khi nghe lãnh đạo UBND phường báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện chuyển đổi cây trồng, giải phấp tích tụ ruộng đất, đại diện nhiều hộ nông dân đã đồng ý với chủ trương của quận, phường về tích tụ ruộng đất để sản xuất theo các mô hình tập trung hoặc liên kết sản xuất theo hướng công nghệ cao. Bên cạnh đó, còn một số hộ nằm trong vùng quy sản xuất, nhưng không có điều kiện sản xuất đã nhất trí cho thuê đất để các doanh nghiệp, cá nhân vào đầu tư, qua đó người dân sẽ được hưởng lợi khi vừa được nhận tiền cho thuê đất và có cơ hội được tập huấn kỹ thuật, được nhận vào làm tại các doanh nghiệp, cá nhân về đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp vùng bãi… Ngoài ra, các mô hình này sẽ là điểm để người dân có thể áp dụng nhân rộng.. Tuy nhiên, diện tích đất cho thuê phải được gọn vùng để thuận lợi cho quá trình đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân.

Với chủ trương, chính sách thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua việc tích tụ, tập trung ruộng đất đã diễn ra trên địa bàn phường Giang Biên với các hình thức và bước đi khá đa dạng và sáng tạo.

* Dồn điền, đổi thửa: Tạo những thửa ruộng lớn của cùng một hộ, tiện cho canh tác. Đây được xem là bước đi khởi đầu cho việc tập trung ruộng đất trong nông nghiệp trước tình trạng ruộng đất quá manh mún. "Dồn điền, đổi thửa" không làm thay đổi quyền sử dụng ruộng đất của nông dân, cũng như diện tích đất của các chủ hộ hiện có, mà chỉ giảm đi số thửa trên hộ nông dân. Tuy nhiên, việc dồn điền đổi thửa mới diễn ra trên diện nhỏ tại một số hộ, chưa được mở rộng trên địa bàn phường.

* Thuê ruộng đất: Nông dân, cá nhân, doanh nghiệp thuê đất để mở rộng quy mô sản xuất. Việc thuê đất được tiến hành theo thỏa thuận thông qua hợp đồng thuê đất có xác nhận của UBND phường. Đối với người có ruộng cho thuê sẽ được hưởng phần lợi nhuận dựa trên quyền sử dụng ruộng đất của mình. Hình thức trả tiền thuê ruộng có thể theo từng vụ, từng năm hoặc cho cả thời gian thuê để bảo đảm thuận tiện cho cả người thuê và người cho thuê. Thời gian cho thuê được thỏa thuận ổn định (thường là 5-10 năm) để người thuê có thời gian bỏ vốn, đầu tư, triển khai áp dụng các kỹ thuật mới trong sản xuất. Trong trường hợp đất cho thuê thuộc diện Nhà nước thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, bên thuê sẽ hưởng tiền đền bù hoa lợi, bên cho thuê được hưởng tiền đền bù thu hồi đất, tiền hỗ trợ tạo việc làm theo quy định chung. Hiện nay, tại khu vực vùng bãi thuộc các tổ 1,2,3 và 4 đã thống nhất cho 1 cá nhân thuê lại ruộng với diện tích khoảng 4,0 ha để xây dựng mô hình trang trại trồng cây ăn quản chất lượng cao (chuyển diện tích trồng cây ổi từ bãi Phúc Lợi lên).

* Liên kết sản xuất: Ngoài việc dồn điền đổi thửa, thuê ruộng, trên địa bàn phường còn có hình thức hợp đồng, liên kết với doanh nghiệp đầu tư vốn, kỹ thuật, người dân góp ruộng để cùng thực hiện chuyển đổi cây trồng, các hộ dân có trách nhiệm chăm sóc, thu hoạch cây trồng trên diện tích đất của gia đình và phải thực hiện đúng theo quy trình, kế hoạch tổ chức sản xuất của doanh nghiệp; doanh nghiệp cam kết tiêu thụ sản phẩm cho các hộ (mô hình liên kết sản xuất gắn với phát triển trang trại giáo dục Erahouse với quy mô 5,7 ha).

Qua kinh nghiệm tuyên truyền, vận động dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất để tổ chức chuyển đổi cây trồng tại Giang Biên; để thực hiện tốt, có hiệu quả cần thực hiện:

1. Để thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói chung, chính sách tích tụ, tập trung ruộng đất nói riêng. Điều quan trọng là để người nông dân thấy được sự cần thiết và lợi ích của tích tụ, tập trung ruộng đất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đi liền với đó là động viên và hướng dẫn cách làm ăn hiệu quả qua tích tụ, tập trung ruộng đất, khắc phục tâm lý, băn khoăn, e ngại tích tụ, tập trung ruộng đất sẽ dẫn đến bất ổn về xã hội.

2. Gắn quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, bố trí phân công lại lao động trên phạm vi địa phương. Nhờ đó mới bảo đảm giải quyết tốt công ăn, việc làm cho số lao động dôi dư, không còn đất chuyển sang ngành, nghề khác. Như vậy cơ cấu lại nền kinh tế nhanh hay chậm sẽ tác động trực tiếp đến tốc độ và quy mô tích tụ, tập trung ruộng đất.

3. Nhà nước cần hỗ trợ nông dân trong quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất, như hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo lao động, hỗ trợ các khâu dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thúc đẩy phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp.

Đến nay sản cuất nông nghiệp đang chuyển sang nền nông nghiệp chuyên môn hóa, sản xuất hàng hóa, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Tất yếu phải tích tụ, tập trung ruộng đất và mở rộng quy mô đất đai cho các đơn vị sản xuất, coi đây là bước đột phá của sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải ra tay chỉ đạo và chỉ đạo quyết liệt mới thành công.