Kinh tế

HĐND Quận giám sát công tác xây dựng chợ văn minh thương mại trên địa bàn quận
Ngày đăng 05/03/2020 | 17:05  | Lượt xem: 1890

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-HĐND ngày 18/02/2020 của HĐND quận Long Biên về giám sát thực hiện công tác quản lý chợ dân sinh theo hướng chợ văn minh thương mại và ATTP trên địa bàn quận. Ngày 05/3/2020, HĐND quận Long Biên đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác xây dựng chợ văn minh thương mại và ATTP tại một số chợ trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Uỷ viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch HĐND quận chủ trì Đoàn giám sát. Tham gia Đoàn giám sát còn có đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó chủ tịch HĐND quận, các đồng chí lãnh đạo Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND quận, lãnh đạo phòng Kinh tế và HĐND các phường.

Trong năm 2019, UBND quận Long Biên đã chỉ đạo phòng Kinh tế, UBND các phường và các phòng, ban, ngành liên quan tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị quản lý chợ khắc phục được nhiều bất cập trong công tác quản lý chợ trước đây. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất chợ đã được thực hiện đầu tư, cải tạo, sửa chữa và cơ bản đáp ứng được yêu cầu về VSMT, ATTP, PCCC và cảnh quan đô thị.

Công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được quan tâm đúng mức (100% các hộ kinh doanh đã có cam kết về ATTP; 95% các hàng ăn chín có tủ kính; 90% các hộ kinh doanh rau có giá đỡ cao hơn mặt đất tối thiểu 15 cm; trên 90% số hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống có mặt bàn bầy bán đảm bảo vệ sinh; 100% các chợ đã tổ chức vệ sinh trong ngày, có hợp đồng ký thu dọn vệ sinh…)

Công tác PCCC được đồng tư đồng bộ và từng bước chuẩn hóa theo quy định. Hầu hết các chợ đã đảm bảo các tiêu chí cơ bản về PCCC như: báo cháy tự động, bình bọt, lăng vòi, nội quy, tiêu lệnh, thành lập và huấn luyện lực lượng chữa cơ sở …

Công tác an ninh trật tự, văn hóa nơi công công được đảm bảo: không xảy ra hiện tượng trộm cắp, đánh chửi nhau tại chợ, không còn hiện tượng chèo kéo khách, đốt vía …)

Công tác thu thuế được triển khai và thực hiện nghiêm túc; tổ chức quản lý thuế đến từng hộ và công khai trong việc thu nộp thuế.

Đến nay, trên địa bàn quận đã xây dựng được 15 chợ đạt tiêu chí “Chợ văn minh thương mại”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số nội dung tồn tại, bất cấp cần phải tập trung khắc phục như: Công tác đảm bảo trật tự đô thị bên ngoài chợ còn nhiều bất cập, hiện tượng hàng rong, bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn tương đối phổ biến, chưa giải quyết triệt để đã gây ảnh hưởng an toàn giao thông, cảnh quan đô thị. Ý thức giữ gìn vệ sinh chung của một số hộ kinh doanh trong chợ còn chưa cao, còn hiện tượng bỏ rác bừa bãi trong chợ. Ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm bán trong chợ còn hạn chế.