Kinh tế

Kiểm tra kết quả giải toả, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường xung quanh các chợ trên địa bàn quận
Ngày đăng 29/04/2020 | 16:12  | Lượt xem: 1435

Ngày 29/4/2020, UBND quận Long Biên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc giải toả, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường xung quanh chợ dân sinh, các điểm chợ cóc trên địa bàn quận. Đồng chí Vũ Xuân Trường - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì buổi kiểm tra. Dự kiểm tra có lãnh đạo phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Nội vụ.

Để thực hiện giải tỏa các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường xung quanh chợ dân sinh, các điểm chợ cóc; nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 16/4/2020 về việc “Giải toả, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường xung quanh chợ dân sinh, các điểm chợ cóc trên địa bàn quận”. Kế hoạch thực hiện với 3 nội dung chính gồm: Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại và lập danh sách các hộ kinh doanh có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; Tổ chức tuyên truyền các hộ kinh doanh và ký cam kết không bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; Thực hiện giải tỏa, xử lý nghiêm các vi phạm và chống tái lấn chiếm.

Sau 10 ngày thực hiện Kế hoạch, UBND các phường đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè với gần 700 hộ kinh doanh, thực hiện giải tỏa 178 hộ bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp với số tiền 12,05 triệu đồng.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, đồng chí Vũ Xuân Trường - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận đã kết luận chỉ đạo UBND các phường, các phòng, ban, đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. UBND các phường tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, giải tỏa hàng rong, hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại các tuyến đường xung quanh chợ và thực hiện xử phạt hành chính đối với những hộ cố tình vi phạm.

2. Công tác đảm bảo trật tự đô thị tại 2 chợ Diêm Gỗ, 230 còn nhiều bất cập, còn nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Yêu cầu UBND phường Đức Giang, Sài Đồng nghiêm túc rút kinh nghiệm và tăng cường xử phạt hành chính đối với các hộ vi phạm.

3. UBND phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy đôn đốc Ban quản lý chợ tổ 29 Thượng Thanh, chợ Ngọc Thụy thực hiện sắp xếp lại các hộ kinh doanh bên ngoài vào trong nhà cầu chợ, tuyệt đối không để các hộ bán hàng tại sân chợ.

4. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế tổ chức thanh tra công vụ đối với UBND các phường trong việc thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND quận.

5. UBND các phường, phòng Kinh tế, Đội quản lý thị trường số 16 tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm (đặc biệt là mặt hàng tươi sống) bên ngoài chợ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.