Kinh tế

Quận Long Biên tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Ngày đăng 12/06/2020 | 14:10  | Lượt xem: 1074

Từ ngày 8/06/2020 đến ngày 12/06/2020 tại trụ sở UBND các phường Thượng Thanh, Giang Biên, Thạch Bàn và Đức Giang, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quận Long Biên đã tổ chức 04 lớp tập huấn về công tác PCTT&TKCN, kỹ thuật hộ đê cho lực lượng làm nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2020 trên địa bàn quận.

Dự và chủ trì, điều hành các lớp tập huấn có các đồng chí Phạm Anh Dũng - Phó trưởng phòng Kinh tế, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quận; đồng chí Trần Quốc Vinh - Hạt trưởng hạt quản lý đê số 5, phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận và các đồng chí Lãnh đạo BCH Quân sự quận. Tham dự lớp tập huấn còn có các đồng chí Trưởng, phó các tiểu ban , lãnh đạo UBND các phường, lực lượng xung kích tập trung, xung kích cơ động, lực lượng tuần tra canh gác đê phục vụ công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường. Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo, kiểm soát viên – Hạt Quản lý đê số 5.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Phạm Anh Dũng - Phó trưởng phòng kinh tế, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Quận báo cáo hệ thống tổ chức lực lượng chỉ huy làm nhiệm vụ PCTT&TKCN từ quận đến các địa phương đơn vị, trình bày tóm tắt tình hình triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN Quận Long Biên năm 2020, các nội dung cơ bản trong Luật phòng chống thiên tai và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật phòng chống thiên tai, Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai...

Cũng tại các lớp tập huấn, các báo cáo viên đã cung cấp những kiến thức cơ bản, trình chiếu các tài liệu, hình ảnh cụ thể giúp học viên nắm rõ hiện trạng hệ thống các công trình đê điều toàn Quận và chi tiết của từng địa bàn các tiểu ban khu vực; tổ chức lực lượng và nội dung công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ; những nguyên tắc cơ bản để phòng tránh thiên tai, biện pháp khắc phục xử lý các sự cố về đê, kè, cống để sẵn sàng làm nhiệm vụ  khi được huy động, hướng dẫn ghi chép sổ tuần tra canh gác bảo vệ đê, đồng thời các học viên cũng nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản để thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết . Đây cũng là những kiến thức quan trọng thiết thực giúp các học viên ứng dụng vào công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của đơn vị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận năm 2020./.