Kinh tế

UBND Quận thảo luận điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá chợ Văn minh thương mại
Ngày đăng 18/06/2020 | 10:13  | Lượt xem: 807

Ngày 17/6/2020,UBND quận Long Biên họp thảo luận điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá chợ Văn minh thương mại, đồng chíVũ Xuân Trường- Phó chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có lãnh đạo các phòng Kinh tế; Quản lý đô thị; Tài nguyên môi trường; Tài chính – Kế hoạch; Công an quận; Đội quản lý thị trường số 16; Trạm chăn nuôi và thú y quận

Ngày 17/6/2020,UBND quận Long Biên họp thảo luận điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá chợ Văn minh thương mại, đồng chíVũ Xuân Trường- Phó chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có lãnh đạo các phòng Kinh tế; Quản lý đô thị; Tài nguyên môi trường; Tài chính – Kế hoạch; Công an quận; Đội quản lý thị trường số 16; Trạm chăn nuôi và thú y quận.

Hội nghị nghe đồng chí Trưởng phòng Kinh tế báo cáo dự thảo bộ tiêu chí chợ Văn minh thương mại, an toàn thực phẩm; các phòng, ngành tham dự họp đóng góp ý kiến. Cuối hội nghị, đồng chí – Phó Chủ tịch UBND quận kết luận:

Công tác quản lý, khai thác chợ là một nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành. Để các chợ hoạt động có hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người kinh doanh cũng như người tiêu dùng. Năm 2016, UBND Quận đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá chợ theo hướng chợ văn minh thương mại; sau gần 4 năm thực hiện, toàn Quận đã công nhận được 15/30 chợ đạt tiêu chí chợ văn minh thương mại. Việc quản lý các chợ theo bộ tiêu chí đã góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, chất lượng dịch vụ tại các chợ. Tuy nhiên, những năm vừa qua, Trung ương, Thành phố đã ban hành nhiều quy định mới nên việc điều chỉnh lại bộ tiêu chí đánh giá chợ văn minh thương mại là cần thiết.

Để bộ tiêu chí đáp ứng được yêu cầu, UBND Quận yêu cầu:

1. Về nguyên tắc điều chỉnh.

- Các tiêu chí đánh giá được xây dựng trên cơ sở các bộ tiêu chí hiện hành (bộ tiêu chí TCVN 11856 chợ kinh doanh thực phẩm).

- Tiêu chí phải đảm bảo tính phấn đấu và tính thực tiễn, tiêu chí phải định lượng được, phải đánh giá được, không nêu chung chung, khẩu hiệu.

2. Thống nhất phương thức đánh giá bằng cách tính điểm tính cho các tiêu chí B; riêng tiêu chí A thì đánh giá theo hình thức đạt, không đạt.

3. Thống nhất với ý kiến góp ý của các phòng, ngành tại hội nghị; giao phòng Kinh tế tổng hợp ý kiến chuyển lại các phòng, ngành, UBND các phường, các đơn vị quản lý chợ để xin ý kiến góp ý bằng văn bản. Giao phòng Kinh tế tổng hợp ý kiến của các đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND Quận trong tháng 6/2020./.