Kinh tế

Quận Long Biên thực hiện chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 về việc: thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong
Ngày đăng 23/06/2020 | 10:40  | Lượt xem: 914

Quận Long Biên thực hiện chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 về việc: thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố

Thực hiện chỉ thị 15 của UBND thành phố Hà Nội, UBND Quận Long Biên đã ban hành các văn bản số 2073/UBND-TNMT ngày 27/11/2019 thực hiện chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội trong đó tập trung phổ biến, tuyên truyền quán triệt các nội dung của Chỉ thị cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn biết và thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu các tổ chức, hộ cá nhân, gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không sử dụng than tổ ong từ 01/01/2021 đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi sử dụng than tổ ong của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Xây dựng các tiêu chí thi đua, kịp thời khen thưởng đối với cá tổ dân phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sử dụng than tổ ong trên địa bàn, đưa nội dung không sử dụng bếp than tổ ong là tiêu chí đánh giá tổ dân phố. Thực hiện kiểm tra, giám sát, phát hiện các cá nhân, hộ gia đình sử dụng than tổ ong, xây dựng nội quy, quy ước không sử dụng than tổ ong trong phạm vi chợ.
Kết quả với chỉ đạo sát sao của UBND Quận, sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, UBND các phường, tổ dân phố việc thực hiện chỉ thị 15 đã đạt được những kết quả tích cực hầu hết các quán ăn, người dân đã giảm thiểu sử dụng bếp than tổ ong thay thế bằng bếp điện, bếp từ, bếp gas cụ thể số lượng bếp than tổ ong năm 2017 là 3497 bếp, năm 2018 còn 2210 bếp giảm 36,8 % sơ với năm 2017, năm 2019 còn 432 bếp giảm 87,64% so với năm 2017, 6 tháng đầu năm 2020 đã giảm được 113 bếp. Về cơ bản không còn hiện tượng sử dụng bếp than đặt nơi đông dân cư, dọc ngõ nhỏ. Trong 06 tháng cuối năm 2020, UBND Quận Long Biên tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thay thế hoàn toàn than tổ ong trước ngày 31/12/2020.