Kinh tế

Kết quả công tác khắc phục sự cố môi trường sau cháy tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt
Ngày đăng 14/07/2020 | 09:25  | Lượt xem: 1965

Ngày 30/06/2020 trên địa bàn quận Long Biên xảy ra vụ cháy tại kho hóa chất của công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt tại tổ 18 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

UBND Quận Long Biên đã khẩn trương cử cán bộ xuống hiện trường nắm bắt tình hình và phối hợp với các lực lượng có các giải pháp khắc phục sự cố và yêu cầu Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt có các biện pháp ứng phó với sự cố môi trường. Kết quả

- Đã thực hiện che phủ toàn bộ khu vực cháy đảm bảo tránh phán tán bụi, tro xỉ, hóa chất ra môi trường ngay trong ngày 01/07/2020.

- Về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt đã thuê Công ty Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải với Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10. Từ ngày 06/07/2020 đến hết ngày 09/07/2020, Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 đã tiến hành thu gom và vận chuyển chất thải bằng phương tiện đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại về lưu giữ an toàn và xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường. Trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải đều có sự đôn đốc, giám sát của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên, UBND phường Thượng Thanh, Công an phường Thượng Thanh.

- Về quan trắc môi trường theo kết quả quan trắc môi trường do Viện công nghệ môi trường (Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) thực hiện ngày 09/07/2020  cho thấy tất cả thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.