Kinh tế

Họp chuyên đề công tác thu thuế tại các chợ trên địa bàn quận Long Biên.
Ngày đăng 31/07/2016 | 15:35  | Lượt xem: 1415

Ngày 26/7/2016, tại phòng họp số 2, UBND quận tổ chức họp chuyên đề công tác thu thuế tại các chợ trên địa bàn quận.

Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Đỗ Huy Chiến – Uỷ viên Ban thường vụ - Phó chủ tịch UBND quận, các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa – Thông tin; lãnh đạo Chi cục thuế quận và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối kinh tế - đô thị 14 phường.

Trên địa bàn quận Long Biên có tổng số 28 chợ đang hoạt động với 2.6721 hộ kinh doanh. Trong đó:

+ 24/28 chợ đã đưa vào quản lý thuế, đạt 86% (tăng 7 chợ so với năm 2015).

+ Đã đưa vào quản lý thuế đối với 1.490 hộ kinh doanh, tăng 2,4 lần so với năm 2015 (năm 2015: 623 hộ).

+ Số tiền thuế phải thu hàng năm là: trên 2,9 tỷ đồng (gồm thuế môn bài và thuế TNCN, GTGT).

Tuy nhiên, đến nay công tác thu thuế tại các chợ đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (còn 12/24 chợ nợ thuế môn bài; 15/24 chợ nợ thuế TNCN + GTGT) do các nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về thu nộp thuế của một số hộ kinh doanh chưa cao, chưa tự giác chấp hành do cơ quan quản lý thuế chưa áp dụng các chế tài xử lý đối với các hộ chây ỳ không nộp thuế.

+ Đa số các Ban quản lý chợ chưa ý thức được trách nhiệm, vai trò của Ban quản lý chợ trong công tác đôn đốc thu thuế đối với các hộ kinh doanh.

+ Chưa có sự phối hợp thường xuyên trong công tác thu thuế giữa UBND phường – Chi cục thuế - Ban quản lý chợ nên dẫn đến khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành về đôn đốc nợ đọng thuế.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp; đồng chí Đỗ Huy Chiến – Uỷ viên Ban thường vụ - Phó chủ tịch UBND quận đã kết luận cuộc họp, chỉ đạo các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Tập trung quản lý thuế tại chợ để đảm bảo thực thi pháp luật thuế, đảm bảo thống nhất, công bằng trong công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh.

2. Thống nhất với đề xuất của phòng Kinh tế về việc bổ sung 02 tiêu chí về đảm bảo an toàn thực phẩm và chấp hành pháp luật thuế vào bộ tiêu chí bắt buộc của chợ văn minh thương mại.

3. Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế rà soát nội dung Quy chế dân chủ trong công tác thu thuế, đề xuất điều chỉnh quy định đối với nhóm hộ kinh doanh trong chợ và nhóm hộ kinh doanh ngoài chợ.

4. UBND phường, phòng Kinh tế rà soát lại nội dung hợp đồng kinh tế giữa UBND phường với Ban quản lý chợ, giữa Ban quản lý chợ với các hộ kinh doanh trong đó cần bổ sung, làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý chợ trong việc đôn đốc thu thuế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ, trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật thuế, an toàn vệ sinh thực phẩm và có chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

5. Gắn trách nhiệm của các Ban quản lý chợ trong việc đôn đốc thu thuế đối với các hộ kinh doanh trong chợ. Giao UBND các phường phối hợp với Chi cục thuế quận chính thức thông báo tới Ban quản lý chợ và yêu cầu nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trước mắt, tập trung rà soát các hộ kinh doanh, xác định lại doanh thu và định mức thu thuế, xác định đối tượng phải thu thuế, đối tượng không phải thu thuế, đối tượng đang nợ thuế... Trên cơ sở đó, UBND phường có văn bản chính thức yêu cầu các Ban quản lý chợ tổ chức thực hiện.