Kinh tế

Tập trung chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xẩy ra trên địa bàn quận Long biên năm 2016
Ngày đăng 03/08/2016 | 10:00  | Lượt xem: 1013

Ngay từ đầu năm, UBND quận Long Biên đã tập trung chỉ đạo BCH phòng chống thiên tai của Quận, BCH phòng chống thiên tai các phường, và các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị theo phương châm” 4 tại chỗ “ và “ 3 sẵn sàng “ . Nên kết quả xử lý cơn bão số 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, không có những thiệt hai lớn về người và tài sản.

Cụ thể trong cơ bão số 1, mặc dù tổng lượng mưa đo được trên địa bàn quận là 120mm, kèm theo gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8, cấp 9, song cơ bản trên địa bàn quận không có các điểm ngập úng; có 236 cây gẫy,  đổ (45 cây có đường kính > 20cm), có 2 cột điện do bị cây đổ vào làm đổ cột, tuy nhiên ngay sau khi cơn bão đi qua, những ảnh hưởng đều đã được các phường, các đơn vị có liên quan ra quân xử lý dứt điểm không ảnh hưởng nhiều đến giao thông cũng như sinh hoạt của người dân. So với mặt bằng chung toàn thành phô, Quận Long Biên bị ảnh hưởng ít và mức độ thiệt hai không đáng kể. Một số phường làm tốt đó là phường Ngọc Lâm, phường Thạch Bàn, phường Gia Thuỵ....

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTT của Quận  vẫn còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm đó là :

1. Công tác  chuẩn bị lực lượng, phương tiện,  thiết bị ( như máy cưa, máy xúc,  máy cẩu  ...) phục vụ việc xử lý các sự cố về thiên tai ở 1 số phường còn bị động , vì vậy khi xảy ra  ngập úng, gẫy đổ cây ....còn lúng túng trong  tổ chúc thực hiện.

2. Công tác  ứng trực 1 số đơn vị còn lơ là , chế độ thông tin báo cáo còn chậm , thiếu chính xác.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2016:

Thời tiết còn diễn biến hết sức phức tạp, khả năng sẽ có từ 4-5 cơn bão đổ bộ vào biển Đông và ảnh hưởng tới các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ. Có từ 2 đến 3 đợt mưa lớn  lượng mưa giao động từ  100mm – 300mm khả năng gây ngập úng ở một số điểm trên địa bàn Quận. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong thời gian tới,  BCH phòng chống thiên tai Quận yêu cầu các tiểu ban, BCH phòng chống thiên tai các phường, các cơ quan , đơn vị có liên quan cần tập trung làm tốt một số việc sau :

1. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết đế kịp thời chỉ đạo  ứng phó và  xử lý có hiệu quả các tình huống xẩy ra.

2. Tiếp tục tổ chức kiểm tra rà soát hệ thống tiêu thoát nước trong đồng và ngoài bãi để chủ động xử lý khắc phục  trước mắt và tham mưu UBND quận các giải pháp lâu dài.

3. UBND các  phường chủ động chuẩn bị tốt các phương tiện , thiết bị , máy móc  phục vụ xử lý khi có tình huống xảy ra ( liên hệ các đơn vị trên địa bàn có thể cung cấp máy cưa, máy xúc, máy cẩu...)

4. Thực hiện tốt qui định về công tác ứng trực, thông tin , báo cáo kịp thời, chính xác.