Kinh tế

Giao ban công tác xây dựng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận
Ngày đăng 22/04/2021 | 17:57  | Lượt xem: 1651

Ngày 20/04/2021, UBND quận Long Biên đã tổ chức cuộc họp Báo cáo kết quả đánh giá công tác xây dựng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên đợt I/2021.

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025”. Trong đó yêu cầu 100% các chợ trên địa bàn quận phải được kiểm soát về an toàn thực phẩm và đến năm 2025 có tối thiểu 70% chợ (21 chợ) đạt tiêu chí chợ văn minh thương mại. UBND quận Long Biên đã ban hành bộ tiêu chí và trình tự đánh giá, công nhận chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm để hướng dẫn, chỉ đạo UBND các phường, đơn vị quản lý chợ trên địa bàn triển khai thực hiện (tại Quyết định số 7638/QĐ-UBND ngày 21/12/2020).

Đồng chí Vũ Xuân Trường – Phó chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế, Y tế, Quản lý đô thị, Tài chính – kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Công an quận, UBND các phường và lãnh đạo các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn quận.

Sau khi nghe lãnh đạo phòng Kinh tế báo cáo đánh giá hiện trạng công tác xây dựng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm tại các chợ trong 4 tháng đầu năm 2021 và ý kiến thảo luận của các đơn vị tham dự hội nghị. Đồng chí Vũ Xuân Trường – Phó chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai một số nội dung:

1. Về thực hiện tiêu chí chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm:

- Yên cầu UBND các phường, đơn vị quản lý chợ tập trung thực hiện và phấn đấu đến năm 2025, 100% các chợ đang hoạt động trên địa bàn phải đạt tiêu chí chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm.

- Đối với các nội dung còn tồn tại ở một số chợ đã được Đoàn kiểm tra liên ngành quận chỉ ra, yêu cầu các đơn vị có lộ trình khắc phục trong đó:

+ Tháng 5/2021: chấm dứt việc sử dụng bếp than tổ ong, sử dụng bàn gỗ bán thịt; trang bị tủ bảo quản thực phẩm chín tại chợ.

+ Quý II/2021: khắc phục các nội dung còn tồn tại về công tác phòng chống cháy nổ (hồ sơ, phương án, phương tiện PCCC…), nội quy chợ; trang bị kệ bán hàng, không bày bán thực phẩm trực tiếp tại nền chợ.

+ Quý III/2021: thực hiện xong việc cải tạo cơ sở vật chất tại một số chợ như rãnh thoát nước, mái tôn, khu giết mổ gia cầm và tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 100% hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ.

- Tăng cường công tác đảm bảo môi trường tại các chợ: thực hiện xét nghiệm mẫu nước sử dụng trong kinh doanh; tổ chức quan trắc môi trường; lắp đặt thiết bị tách mỡ và tuyên truyền nâng cao nhận thức của hộ kinh doanh trong việc giữ gìn vệ sinh chung tại chợ.

 2. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài chợ:

 - Yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị bên ngoài chợ và xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đặc biệt là các hộ kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

- Giao phòng kinh tế rà soát, bổ sung một số nội dung mới vào Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND quận Long Biên về việc giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm các tuyến đường xung quanh chợ dân sinh trong đó tăng cường xử phạt vi phạm hành chính, giao chỉ tiêu xử phạt vi phạm hành chính cho các đơn vị chức năng, UBND các phường  đối với các vi phạm thường xuyên như dừng đỗ xe trái quy định, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.