Kinh tế

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai
Ngày đăng 28/04/2021 | 16:43  | Lượt xem: 1446

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/QU ngày 28/01/2021 của Quận ủy Long Biên về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2021, ngày 27/4, Trung tâm Chính trị phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Tham dự lớp tập huấn gồm 100 học viên là các đồng chí trưởng, phó các phòng ban; Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực kinh tế - đô thị, cán bộ địa chính xây dựng 14 phường trên địa bàn Quận. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Bùi Văn Hải – Cục trưởng Cục kiểm soát Quản lý và Sử dụng đất đai – Tổng cục quản lý đất đai đã trao đổi các nội dụng cơ bản của Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai, thảo luận, giải đáp thắc mắc các tình huống cụ thể trong thực tế xử lý vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Vũ Xuân Trường - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu các học viên tập trung lắng nghe, vận dụng những nội dung trao đổi để giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ được giao ở địa phương, đơn vị. Việc tổ chức lớp tập huấn đã phần nào giúp các cơ quan, đơn vị có liên quan áp dụng chính xác các quy định mới từ Nghị định này và kịp thời giải đáp những thắc mắc, tồn tại trong thời gian qua liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Báo cáo viên Bùi Văn Hải trao đổi các nội dung của Nghị định 91/2019/NĐ-CP