Kinh tế

Đồng chí Phó chủ tịch UBND Quận kiểm tra hiện trường công tác PCTT năm 2021
Ngày đăng 10/05/2021 | 15:36  | Lượt xem: 1844

Sáng ngày 10/5/2021; đồng chí Vũ Xuân Trường - Phó chủ tịch UBND quận, Phó ban TT BCH PCTT&TKCN Quận cùng lãnh đạo phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND-UBND Quận; Hạt quản lý đê Long Biên, Xí nghiệp thoát nước số 5; lãnh đạo UBND các phường.

Đoàn đã kiểm tra một số bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, hệ thống tiêu thoát nước khu vực vùng bãi, 02 tuyến mương trong đồng chưa có kế hoạch nạo vét năm 2021 ảnh hưởng nhiều đến thoát nước trong mùa mưa.

1. Qua kiểm tra, đồng chí Phó chủ tịch UBND Quận thống nhất với các phương án xử lý theo đề xuất của các phòng, ngành chuyên môn.

2. Đ/c Phó chủ tịch UBND Quận yêu cầu:

2.1. Các phòng, ngành chuyên môn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác phát quang, nạo vét các tuyến mương, lạch để đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu dân cư và các vùng sản xuất góp phần giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

2.2. UBND các phường, cùng các đoàn thể chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy đồng thời vận động nhân dân tuyệt đối không vứt rác, cây cối xuống lòng mương gây cản trở dòng chảy.

Một số hình ảnh kiểm tra hiện trường: