Kinh tế

Triển khai lắp đặt ứng dụng thiết bị tách dầu mỡ tại các chợ, nhà hàng và trường học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 25/06/2020 | 08:20  | Lượt xem: 1077

Lượng dầu mỡ phát sinh từ các nhà hàng, chợ, các trường học có bếp ăn không được thu gom, xử lý là nguồn gây ách tắc dòng chảy và ô nhiễm môi trường. Qua rà soát xác định có 128 nhà hàng và 26 chợ cần thiết phải lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ. Nhằm góp phần hạn chế tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả xử lý nước thải UBND Quận Long Biên đã ban hành văn bản số 655/UBND -TNMT ngày 17/04/2019 và 781/UBND -TNMT ngày 06/05/2020 yêu cầu các cơ sở kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống, các trường học, cơ quan có bếp ăn tập thể lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường trong đó có thiết bị tách dầu mỡ. Hiện đã có 15 nhà hàng và chợ, 01 trụ sở cơ quan lắp đặt.

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ:

Thiết bị tách dầu mỡ của khu vực bếp ăn tại trụ sở Quận ủy – UBND Quận Long Biên
Thiết bị tách dầu mỡ tại Nhà hàng Xuân Chu Vườn, phường Việt Hưng
Thiết bị tách dầu mỡ tại nhà hàng Quán cây xoài phường Việt Hưng