lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 09 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 26/02/2018 đến 04/3/2018)

Ngày đăng 26/02/2018 | 08:58  | Lượt xem: 871
Nội dung xem tại đây (Lịch thay đổi chỗ bôi vàng) - Cập nhật ngày 26/2/2018

Lịch công tác tuần 06 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 05/02/2018 đến 11/02/2018)

Ngày đăng 02/02/2018 | 03:03  | Lượt xem: 1065
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI ...

Lịch công tác tuần 05 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 29/01/2018 đến 04/02/2018)

Ngày đăng 26/01/2018 | 05:05  | Lượt xem: 987
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI ...

Lịch công tác tuần 04 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 22/01/2018 đến 28/01/2018)

Ngày đăng 19/01/2018 | 04:17  | Lượt xem: 1143
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI ...

Lịch công tác tuần 03 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)

Ngày đăng 12/01/2018 | 03:01  | Lượt xem: 953
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 02 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 08/01/2018 đến 14/01/2018)

Ngày đăng 05/01/2018 | 03:39  | Lượt xem: 989
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 01 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 01/01/2018 đến 07/01/2018)

Ngày đăng 29/12/2017 | 03:56  | Lượt xem: 852
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 52 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 25/12/2017 đến 31/12/2017)

Ngày đăng 22/12/2017 | 03:54  | Lượt xem: 881
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 51 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 18/12/2017 đến 24/12/2017)

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:31  | Lượt xem: 876
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 50 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 11/12/2017 đến 17/12/2017)

Ngày đăng 08/12/2017 | 03:04  | Lượt xem: 833
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 04/12/2017 đến 10/12/2017)

Ngày đăng 01/12/2017 | 03:16  | Lượt xem: 805
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...