lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 52 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)

Ngày đăng 28/12/2015 | 08:49  | Lượt xem: 424
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 51 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 21/12 đến 27/12/2015)

Ngày đăng 18/12/2015 | 04:36  | Lượt xem: 504
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 50 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 14/12 đến 20/12/2015)

Ngày đăng 11/12/2015 | 03:59  | Lượt xem: 425
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 07/12 đến 13/12/2015)

Ngày đăng 04/12/2015 | 03:28  | Lượt xem: 819
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 48 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 30/11 đến 06/12/2015)

Ngày đăng 27/11/2015 | 04:21  | Lượt xem: 802
  TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 47 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 23/11 đến 29/11/2015)

Ngày đăng 20/11/2015 | 04:04  | Lượt xem: 804
  TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 46 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 16/11 đến 22/11/2015)

Ngày đăng 13/11/2015 | 04:54  | Lượt xem: 880
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 45 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 09/11 đến 15/11/2015)

Ngày đăng 03/11/2015 | 03:27  | Lượt xem: 885
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 44 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 02/11 đến 08/11/2015)

Ngày đăng 30/10/2015 | 01:59  | Lượt xem: 805
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 43 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 26/10 đến 01/11/2015)

Ngày đăng 23/10/2015 | 03:11  | Lượt xem: 877
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 42 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 19/10 đến 25/10/2015)

Ngày đăng 16/10/2015 | 03:47  | Lượt xem: 485
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 41/2015 từ ngày 12/10 - 18/10/2015 của UBND quận

Ngày đăng 12/10/2015 | 11:43  | Lượt xem: 461
Lịch công tác tuần 41/2015 từ ngày 12/10 - 18/10/2015 của UBND quận

Lịch công tác tuần 40/2015 từ ngày 05/10 - 09/10/2015 của UBND quận

Ngày đăng 05/10/2015 | 11:06  | Lượt xem: 488
Lịch công tác tuần 40/2015 từ ngày 05/10 - 09/10/2015 của UBND quận