lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 30/11 đến 06/12/2020)

Ngày đăng 27/11/2020 | 05:04  | Lượt xem: 1495
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 48 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 23/11 đến 29/11/2020)

Ngày đăng 20/11/2020 | 05:55  | Lượt xem: 1528
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 47 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 16/11 đến 22/11/2020)

Ngày đăng 13/11/2020 | 03:50  | Lượt xem: 5806
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 46 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 09/11/2020 đến 15/11/2020)

Ngày đăng 06/11/2020 | 04:51  | Lượt xem: 1343
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 45 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

Ngày đăng 30/10/2020 | 04:17  | Lượt xem: 1435
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 44 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 26/10 đến 01/11/2020)

Ngày đăng 23/10/2020 | 04:59  | Lượt xem: 1271
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 43 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 19/10 đến 25/10/2020)

Ngày đăng 16/10/2020 | 03:30  | Lượt xem: 4017
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 42 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 12/10 đến 18/10/2020)

Ngày đăng 09/10/2020 | 04:25  | Lượt xem: 1265
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 41 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 05/10 đến 11/10/2020)

Ngày đăng 02/10/2020 | 03:09  | Lượt xem: 4570
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 40 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 28/9 đến 04/10/2020)

Ngày đăng 25/09/2020 | 05:21  | Lượt xem: 1408
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 39 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 21/9 đến 27/9/2020)

Ngày đăng 18/09/2020 | 05:20  | Lượt xem: 2933
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 38 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 14/9 đến 20/9/2020)

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:48  | Lượt xem: 1726
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 37 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 07/9 đến 13/9/2020)

Ngày đăng 04/09/2020 | 05:18  | Lượt xem: 1613
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 36 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 31/8 đến 06/9/2020)

Ngày đăng 28/08/2020 | 04:17  | Lượt xem: 1501
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 35 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 24/8 đến 30/8/2020)

Ngày đăng 21/08/2020 | 05:22  | Lượt xem: 1585
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 34 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 17/8 đến 23/8/2020)

Ngày đăng 14/08/2020 | 04:13  | Lượt xem: 1291
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 33 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 10/8 đến 16/8/2020)

Ngày đăng 07/08/2020 | 04:04  | Lượt xem: 1821
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 32 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 03/8 đến 09/8/2020)

Ngày đăng 31/07/2020 | 04:00  | Lượt xem: 1385
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 31 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 27/7 đến 02/8/2020)

Ngày đăng 24/07/2020 | 04:39  | Lượt xem: 1443
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 30 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 20/7 đến 26/7/2020)

Ngày đăng 17/07/2020 | 05:17  | Lượt xem: 1319
Nội dung chi tiết xem tại đây