lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 10 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 08/3 đến 14/3/2021)

Ngày đăng 05/03/2021 | 04:27  | Lượt xem: 1275
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 5 (từ 01/02/2021 đến 07/02/2021) của lãnh đạo Quận

Ngày đăng 29/01/2021 | 05:00  | Lượt xem: 1520
Nội dung chi tiết kèm theo

Lịch công tác tuần 02/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 11/01 đến 16/01/2021)

Ngày đăng 10/01/2021 | 08:57  | Lượt xem: 1546
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 01/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 04/01 đến 10/01/2021)

Ngày đăng 31/12/2020 | 04:52  | Lượt xem: 1660
Nội dung chi tiết xem  tại đây