lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 09 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 24/02 đến 01/3/2020)

Ngày đăng 21/02/2020 | 03:57  | Lượt xem: 837
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 08 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 17/02 đến 23/02/2020)

Ngày đăng 14/02/2020 | 04:22  | Lượt xem: 847
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 07 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 10/02 đến 16/02/2020)

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:19  | Lượt xem: 806
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 06 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 03/02 đến 09/02/2020)

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:52  | Lượt xem: 803
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 04, 05 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 20/01 đến 02/02/2020)

Ngày đăng 17/01/2020 | 03:50  | Lượt xem: 781
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 03 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 13/01 đến 19/01/2020)

Ngày đăng 10/01/2020 | 04:33  | Lượt xem: 875
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 02 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 06/01 đến 12/01/2020)

Ngày đăng 03/01/2020 | 03:23  | Lượt xem: 857
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 01/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 30/12/2019 đến 05/01/2020)

Ngày đăng 27/12/2019 | 04:34  | Lượt xem: 873
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 52 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 23/12 đến 29/12/2019)

Ngày đăng 20/12/2019 | 05:24  | Lượt xem: 1076
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 51 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 16/12 đến 22/12/2019)

Ngày đăng 13/12/2019 | 03:23  | Lượt xem: 1006
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 50 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 09/12 đến 15/12/2019)

Ngày đăng 06/12/2019 | 03:27  | Lượt xem: 946
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 02/12 đến 08/12/2019)

Ngày đăng 29/11/2019 | 03:21  | Lượt xem: 913
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 48 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 25/11 đến 01/12/2019)

Ngày đăng 22/11/2019 | 04:03  | Lượt xem: 1063
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 47 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 18/11 đến 24/11/2019)

Ngày đăng 15/11/2019 | 05:30  | Lượt xem: 1172
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 46 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 11/11 đến 17/11/2019)

Ngày đăng 08/11/2019 | 04:58  | Lượt xem: 1042
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 45 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 04/11 đến 10/11/2019)

Ngày đăng 01/11/2019 | 03:48  | Lượt xem: 782
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 44 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 28/10 đến 03/11/2019)

Ngày đăng 25/10/2019 | 04:00  | Lượt xem: 802
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 43 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 21/10 đến 27/10/2019)

Ngày đăng 18/10/2019 | 03:51  | Lượt xem: 839
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 42 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 14/10 đến 20/10/2019)

Ngày đăng 11/10/2019 | 03:17  | Lượt xem: 786
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 41 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 07/10 đến 13/10/2019)

Ngày đăng 04/10/2019 | 03:56  | Lượt xem: 1140
Nội dung chi tiết xem tại đây